Glaciální relikty a kryptidé z Doby ledové

4. ledna 2012 v 15:41 | Anna |  Kryptozoologie
Článek na přání Sinai

Poslední etepa geologické periody, která se v odborných kruzích zove neocén, s sebou na sklonku své vlády přinesla období mrazu. Ochlazení klimatu na ve druhé polovině této periody nazýváme Dobou ledovou.
Teplota, která se propadala stále níž, významně zasáhla do světa fauny a flóry. Stala se krutou zkouškou pro křehkou biosféru naší Země. Zatím co poslední dozvuky Doby ledové odezněly již před dávnámi lety, zůstává zde celá řada palčivých otázek.
Jakým způsobem ovlivnila jednotlivé živočišné druhy? Které z nich překonaly krušné časy pozdního neogénu a které padly za oběť nepříznivým podmínkám? A je vše skutečně tak, jak se psává v učebnicích zoologie?

mamut

Zdroj obrázku: zdeÚVOD DO SYSTÉMU:

Obecné pojednání o zvířeně glaciálu:
Tuhé mrazy, které udeřily v půli neogénu, vytlačily ze středoevropských lokalit původní druhy. Subtropické a tropické zvířectvo (které zde zastupovaly např. opice) vystřídalo subpolární a polární zvířectvo v zastoupení velkých býložravců (pižmoňů, mamutů, sobů, antilop sajg) a drobných hlodavců a zajícovců (svišťů, pišťuch, zajíců běláků).
Jednotlivé skupiny zvířat se zde vyskytovaly v přímé závislosti na poloze dané oblasti (v regionech s vyšší nadmořskou výškou zákonitě panovalo drsnější klima a útočiště zde nalézaly chladnomilnější druhy) a na tom, jak se teplota podnebí neustále měnila v silných výkyvech.

Glaciální relikty:
(*Viz Slovníček na konci článku).
Pojem "glaciézní relikty" je vyhrazen anachronickým druhům, které přežívají do dnešních dob, ačkoliv představovaly článek ekosystému již v dávné minulosti. Ze všech reliktů mají ty glaciální nejpočetnější zastoupení, a to zejména ve floristické říši (viz např. bříza zakrslá, ostružiník moruška). Z živočichů můžeme zmínit například myšivku horskou.
Jedná se obecně o organismy, jež od skončení Doby ledové přetrvávají v chladných lokalitách bližících se přibližným podmínkám glaciálu.

Animals of Ice Age Europe (detail) - Late glacial (Wurm) cave lions by Mark Hallett

(Glaciální fauna na obrazu Marka Halletta. Zdroj)


GLACIÁLNÍ RELIKTY MEZI KRYPTOFAUNOU:

V kryptozoologických kruzích dosud probíhají vášnivé diskuse o existenční otázce mnoha druhů, jež jsou veřejnosti známy především v souvislosti s dobou ledovou.
Mnohé z druhů, jež oficiální věda pohřbila pro současný svět, se z kryptozoologického hlediska řadí na seznam zachovalých reliktů. Jako nejvýznamější příklad uveďme třeba mamuta nebo jeskynního medvěda. Z šelem stojí za zmínku šavlozubý tygr, z paryb potom žralok megalodon.
Některým z těchto kontroverzních kryptidů se nyní pokusíme "podívat na zoubek" nezávislou optikou.


MEDVĚD JESKYNNÍ

(Ursus spelaeus)

a medvěd milne


Ze zoologického hlediska
a ve vztahu k medvědu hnědému:

Medvědi, kteři se procházeli po zemské půdě před více než 1,2 milióny let, se pokládají za společné předky medvěda hnědého (Ursus arctos) a medvěda jeskynního (Ursus spelaeus). Druh postupem času vyústil ve dvě samostatné vývojové větve, z nichž nakonec vzešli i zástupci dnešních medvědů.

(Foto: zdroj)

Dlouho přetrvávala domněnka, že vyhynutí medvěda jeskynního zavinily klimatické výkyvy v Době ledové (předpokládá se, že vymizel v době, kdy glaciál dosáhl absolutní špičky a zmrazil téměř věškrou vegetaci, která tvořila hlavní složku medvědího jídelníčku).
Dlouhý čas se značné popularitě těšila i spekulace, že populaci těchto zvířat stalo zhoubným pronásledování lidmi.
V poslední době vyvstává další hypotéza, jež se ve své podstatě opírá o druhou uvedenou tezi. Rozchází se s ní však v náhledu na způsob, jakým se je lidstvu podařilo vyhubit.

Hromadné vymírání jeskynních medvědů je datováno do doby přibližně před padesáti tisíci lety (tedy od chvíle, kdy naopak začaly vzrůstat naše početní stavy) a dle oficiálních teorií trvalo dvacet šest tisíc let.
Úbytek medvědů patrně nezavinilo jejich pronásledování (síly tehdejších lovců se v poměru k impozantní velikosti medvěda zdají značně nevyrovnané), nýbrž fakt, že zvířata byla existenčně závislá na jeskynních doupatech. Otvory ve skalách zvětšiny osídlili lidé a tak z nich vytlačili původní obyvatele.

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od svých menších bratrů, medvědů hnědých, si ti jeskynní netvořili tukové zásoby, zahynuli zvětšiny v krutých zimních mrazech.

Medvěd jeskynní (Ursus spelaeus)
(Foto: zdroj)

Z kryptozoologického hlediska
- fenomén medvěda milne

Medvědi jeskynní mohli dorůst až dvoumetrové délky, v kohoutku měřili 1,7 metru a vážili i 900 kilogramů (jedním z projevů pohlavního dimorfismu je i to, že samci tohoto druhu byli obecně větší nežli samice).

Svou velikostí se tak přibližně podobali exempláři pozorovanému v Jižní Americe cestovatelem p. Clarkem. Ten ve své knize vydané r. 1954 popisuje obrovského, mohutného medvěda, jehož spatřil vybírajít termitiště. Záměna se známým medvědem brýlatým čili andským (Tremarctos ornatus), který oblast obývá, je vyloučena - tato zvířata dorůstají pouze délky mezi 130 až 210 centimetry a jejich váha činí pouhých 70-90 kilogramů. Medvědi brýlatí navíc mívají okolo očí výraznou masku z bíle (popř. nažlloutle) zbarvené srsti.
Pozorovaný jedinec byl celý černý.

(Foto: zdroj)

Co tedy p. Clark na své výpravě spatřil? Jednalo se o jednoho z velkých medvědů, kteří oblast osidlovali v době pleistocénu (nocén)?

Podivuhodného tvora měla zpozorovat p. Clarkova výprava na jednom z břehů řeky, již splavovala na vorech. Vyděsil jej však hluk, když jedno z pádel plesklo o vodní hladinu, a zvíře vskočilo do vln. Pokusilo se vylézt na vor, proto jej p. Clark zastřelil. Společně se zbytkem skupiny mínil jeho tělo vyvléct na palubu a následně ho podrobit vědeckému zkoumání, v řece se však objevilo hejno piraní a výprava jim musila vzácný úlovek nechat napospas.
Když p. Clark o celé události hovořil s domorodci kmene Capma, zjistil, že indiáni medvěda občas vídají a přezdívají mu milne.

K pozorováni došlo v pralese Gran Pajonal, který se nachází v severní části Peru. Je tedy možné, aby zde přežil některý z velkých druhů glaciálních medvědů?

Spectacled Bear (Tremarctos ornatus)

Slovníček:
Glicál je odborný termín pro Dobu ledovou
Relikt je definován jako pozůstatek, zbytek

Pozn. aut.:

V dalším článku se pokusím vrhnout trochu světla na další údajný relikt Doby ledové, tedy mamuta.
Zároveň si dovoluji vznést dotaz na své drahé čtenářstvo. Sinai a Xavier přišli s návrhem, abych články odborné povahy občas proložila jinými texty, zejména těmi z osobního života. Ptám se proto Vás, jak se k tomuto nápadu stavíte a zdali byste stáli o občasnou změnu. O vyjádření Vašeho názoru prosím v komentářích a popřípadě také v anketě pod článkem. Předem upozorňuji, že výsledek ankety bedlivě zvážím, neslibuji ovšem, že bude rozhodující - směrodatné jsou pro mne zejména příspěvky pod článkem. Za vyjádření vřele děkuji. Admin
 


Anketa

Přejete si, aby se zde občas objevovaly také jiné články než ty odborné povahy?

Ano 73.3% (74)
Ne 26.7% (27)

Komentáře

1 Haimi | Web | 4. ledna 2012 v 16:03 | Reagovat

Dlouhé a přesto čtivé. Jak to děláš? Nemusíš odpovídat, je to jen řečnická otázka :). Je fajn, jak jsi definovala glaciální relikt (to se bude hodit Skřítěti, ona ví proč :)). Co se posledního odstavce týče, jsem zásadně proti. Nebyl by to potom blog, jaký je teď, ale pouhý blogísek. Zvládla jsi něco, co zvládne málokterý bloger a byla by škoda to teď zahodit.

Ještě mimo článek. Říkala jsi, že děláš seznam archaismů a že ho možná zpřístupníš pro veřejnost. Pokud by ti to nevadilo, já bych měla zájem si je prostudovat. Dej vědět ;).

2 Haimi | Web | 4. ledna 2012 v 17:17 | Reagovat

Na email prosím - kralikova.vendula@seznam.cz

Moc ti děkuji za ochotu ;).

3 Skříteček2 | Web | 4. ledna 2012 v 17:20 | Reagovat

[1]: No, zdá se, že nevím, ale mám takový dojem, že to slovo je mi v souvislosti s tebou povědomé... :D

Já osobně si myslím, že je možné, že tyto druhy stále žijí (jako si třeba myslím, že je pravděpodobné, že vakovlci stále na Tasmánii žijí), zejména tedy mamuti (možná na mne měla vliv knížka Mamut :-D) a megalodoni, toť z glaciálních reliktů, které jsi zmínila. A co se týče milneho, nemyslím si, že by piraně přiměly celou badatelskou výpravu, aby jim vydala něco tak cenného... :-|

Všimla jsem si, že píšeš slova jako "zda-li" bez pomlčky. Objasníš mi to? :-)

A co se týče posledního odstavce - souhlasím s Haimi, ale i se Sinai a Xavierem; co udělat kompromis? Že by jsi třeba vytvořila nějaký druhý blog, který by sloužil jako tvůj "diář" (nevím, jak to nazvat) pro tvé úvahy, myšlenky a zkušenosti, které se netýkají kryptozoologie.

4 Xavier Fender | Web | 4. ledna 2012 v 18:59 | Reagovat

[1]: "Blogísek"? Myslíš si, že inteligentní člověk by dokázal ze svého blogu udělat nějakou svou vlastní úvahou či popisem zážitku blogísek?

Je možné, že jde jen o sugesci - ostatně já jsem schopný vsugerovat si cokoliv a snadno podlehnu kdejakému tiku. Například už asi rok trpím tím, že vždy, když se víc rozruším, začnu kašlat. Proč by k tomu tedy nepřibylo ještě něco dalšího, že? :-D

Ty i pár dalších mých spřízněných duší se mnou v mé antisantovské myšlence možná souhlasíte, ale nacházíme se v silně prosantovském světě. Nevím sice, co vyznává můj drahý učitel informatiky, pro kterého jsem onu prezentaci dělal, ale už několikrát jsem zjistil, že není moc dobrý nápad urážet cokoliv a kohokoliv ... zvlášť ne v něčem do školy. Možná tedy celá prezentace není vulgární tím, že bych tam psal sprostá slova, ale samotnou myšlenkou urazit něco, co se v naší slabé republice tak pohodlně uhnízdilo.

Musím uznat, že jsem tento článek přečetl celý ... a nevěřil bych, že někdo někdy podá poznatky z doby ledové takhle zajímavě.
Já chápu, proč se návštěvníci tvého blogu bojí změny. Bojí se, abys neztratila tento svůj šmrnc, jistou eleganci a dojem vyspělosti. Znají až příliš ty trapné blogy, kde adminky (jak si dnes říkají: webmiss :-D) vypisují, kolik kluků potkaly a ztratily ... Jenže já si myslím, že ty dokážeš psát na úrovni vše, a věřím, že tvůj blog by neklesl. Úroveň blogu je taková, jaká je úroveň jeho autora, ať už píše o čemkoliv. ;-)
Ale pokud tví stálejší čtenáři na tomto blogu nic takového nechtějí ... nemám právo tě nutit a nápad, že bys kvůli nám založila druhý blog, mi přijde hodně přitažený za vlasy. Zvlášť zbytečný. ;-)

5 Sinai | Web | 4. ledna 2012 v 19:29 | Reagovat

Ďakujem Lai, som ti za článok vďačná (:

Prečítala som ho celý, a celkom závidím tomu Clarkovi, že si takto cestoval a objavil nový druh medveďa. No snáď som aj ostatné fakty pochopila tak ako majú byť.

O istých zvieratách ako bol ten šabľozubý tiger či mamut mám písané v jednej zaujímavej encyklopédii a marí sa mi, že oni prišli po dinosauroch, že? Keď si to tak vezmeme, niektoré jaštery v ZOO sa podobajú na tie historické druhy dinosaurov...len škoda, že je toho nejak málo. Z tých tigrov sa vraj vyvinuli nové druhy za obdobia pliocénu a je to podobné dnešným mačkovitým šelmám. A tuším, že posledný druh mačkovitých šeliem, Smilodony, zomreli asi pred 10000 rokmi...Ono to nieje až tak dávno, vzhľadom na vek celej planéty. Myslím ale, že môžeme byť radi, keď tu tie zvieratá už niesú. Ak žili Smilodony v skupinách, nemali by problém zmasakrovať aj pol mesta :D Je to strašne zaujímavá téma, na ktorú sa dá vymyslieť stále niečo nové.

6 Jezzy | Web | 4. ledna 2012 v 21:03 | Reagovat

http://azcitaty.cz/citaty/horatio-nelson/
To je přesná adresa, odkud je ten citát pod mým záhlavím. Jenom jsem trošku zapoměla napsat, kdo je autorem citátu. :D

7 Lara | Web | 4. ledna 2012 v 21:52 | Reagovat

Zajímavá zvířátka . Doba ledová mě vždy zajímala..

V anketě jsem hlasovala pro první možnost ;)

8 robbca | 5. ledna 2012 v 19:13 | Reagovat

[7]: Že budou rozhodující komentáře neznamená, že se Anna rozhodne podle toho, co napíšeš, že jsi hlasovala, ale názor :)

9 Keta | Web | 6. ledna 2012 v 18:59 | Reagovat

Nemůžu si pomoct - to, že jim "vzácný úlovek" sežraly piraňy mě rozesmívá :D

- Ano, diskuze tím skončila, páč mám dojem, že ostatní body už stejně nestojí za vzpomínání... :D
- Nemusíš se bát "mých tužeb", protože konec světa mě přešel... částečně :D Dokud mám pony-mánii, tak po konci světa netoužím xD

10 Casion | Web | 6. ledna 2012 v 20:02 | Reagovat

nie som si istá, či presne viem čo to je... našla som si to na nete takže približne viem... pokiaľ to bude spĺňať zadanie tak pokojne áno :D

11 Casion | Web | 6. ledna 2012 v 21:41 | Reagovat

čože? ja som nejakú nezverejnila? zverejnila som všetky, ktoré mi prišli...

12 Casion | Web | 6. ledna 2012 v 21:43 | Reagovat

prepáč, už som ju našla v maily... ospravedlňujem sa ti... hneď ju zverejním a hodnotenie ostatných neskôr dodám...

13 Casion | Web | 6. ledna 2012 v 21:53 | Reagovat

už som zverejnila aj tú tovju spolu s mojím honotením:
http://my-fantasydream.blog.cz/1201/hypogrif-by-lai
tiež som zverejnila aj druhé zadania:
http://my-fantasydream.blog.cz/1201/2-kolo-literarnej-sutaze

14 Casion | Web | 6. ledna 2012 v 22:12 | Reagovat

iste, je možné, že aj ja som sa zmýlila... ako som už napísala, nie som odborníčka na český jazyk a vlastne ani na slovenský :D

15 Xavier Fender | Web | 7. ledna 2012 v 16:02 | Reagovat

Drahá Lai,
o něčem takovém, co jsi mi vypsala do komentáře, jsem tedy jisté ponětí už měl, ale myšlenka, že náš lev je ten jediný originální, je pro mě určitým způsobem atraktivnější a jak to tak vypadá, tak i pro většinu mých čtenářů. Navíc tvé sdělení nyní podkopává celou pintu mého vlasteneckého lovu. Kdo myslíš, že by měl motivaci pátrat po cizích lvech, jestliže by to nemělo souvislost s námi?

Ovšem vážím si toho, že ses rozhodla tento krutý fakt vypátrat.

16 Lara | Web | 7. ledna 2012 v 16:52 | Reagovat

[8]: Já vím , to ani nemůžu napsat , pro co jsem hlasovala?

17 Xavier Fender | Web | 7. ledna 2012 v 17:48 | Reagovat

Asi jsi mě moc dobře nepochopila ... ale to je jedno. Nechme to být. Náladu mi moc nezvedáš a já jsem prvotřídní cholerik, takže i když si vážím tvého zápalu, jsem neprávem mírně vytočen. Takže odpusť mé případné přehnané chování.

18 Sinai | Web | 7. ledna 2012 v 19:03 | Reagovat

Lai, ďakujem za podporu, ale to radšej svojej mamke hovoriť nebudem, lebo by to nemuselo dopadnúť zrovna najlepšie :-D

Inak vôbec si z bujnej fantázie ťažkú hlavu robiť nemusíš, ono je to veľmi dobrá vlastnosť. Ja sama ňou ovplývam zriedkakedy, zato ty jej máš na rozdávanie (: Príde mi blbé ti stále opakovať, ako sa mi páčia tvoje komentáre. Tu nejde o návštevnosť blogu (to by mi až doteraz ani nenapadlo) ale ide o vyjadrovanie. V tomto máš navrch,dokonca ti je aj čo závidieť (:

19 Sinai | Web | 7. ledna 2012 v 19:30 | Reagovat

Ja a zvíhať náladu? Väčšinou mi to ide práve opačne, no som rada, že aspoň teba poteším :D

20 Sinai | Web | 7. ledna 2012 v 21:31 | Reagovat

Opäť som ti vďačná za pekný komentár (vieš písať aj "škaredý"? :-D) A ani teraz neviem ako ti odpovedať. Len ma trochu prekvapil tvoj pohľad na tie dve "výnimočné" fotky. Po pokoji nastal chaos? Velice zaujímavé (: Páči sa mi tvoj štýl vnímania.
PS: Po sto rokoch som objavila v počítači icq, a pridala som si ťa tam, tak to potom niekedy omrkni, ak tam ešte chodíš (:

21 Sinai | Web | 7. ledna 2012 v 23:04 | Reagovat

Nemáš dúfam v pláne aj mne písať škaredé komentáre lebo by mohla vzniknúť aj škaredá hádka :D

Tak na icq zájdi, hodíme debatu o mamutoch :-D Jak zákerná téma :D

22 Katashi | Web | 7. ledna 2012 v 23:16 | Reagovat

Proloži tématicky založený blog osobním články? Proč ne? Když jsem před třemi lety zakládal S-T, měl to být web pro jednu povídku ('Sněhurka) a pak měl skončit. Napsání Aněhurky trvalo jeden měsíc roku 2009. A dnes? Rok 2012 a web stále funguje a objevují se na něm i články z osobního života... Já vím, že tvůj případ je diametrálně odlišný od toho mého, ale zkusím to říct velice triviální myšlenkou: Je to tvůj blog a tvoje svobodné rozhodnutí, jestli tady budeš vkládat články z osobního života :) Osobně, já bych ocenil, kdybych si mohl přečíst i články tématicky různorodější (ne, že bych o tohle neměl zájem... rád se dozvím něco nového, co mnozí neví :)) Zajímal by mne tvůj pohled na všední svět, protože jak víš, tvé názory mají docela vysokou kvalitativní hodnotu :)
Já hlasuji pro ano! Kdyby tu byla ta možnost... :)

23 Katashi | Web | 7. ledna 2012 v 23:17 | Reagovat

[22]: a ona tu je :D Já si té ankety nevšiml :D

24 Keta | Web | 8. ledna 2012 v 11:27 | Reagovat

Zvláštní, že se teprve ptáš, zda jsou tvé komentáře žádoucí :D Já myslela, že ty jsi ten typ člověka, který si píše komentáře kam se mu zamane, ať už jsou žádnoucí nebo ne :D Nemůžu ti přece zakázat psát komentáře xD (Hm, možná prakticky můžu, ale teoreticky ne :D)
Mám ráda tvé komentáře... stejně jako tebe xD Což je hodně složité, já vím ^^ Mám všechny důvody k tomu, abych tě nenáviděla, ale přesto to nedokážu :D
Takže: tvé komentáře, stejně jako ty, jsou vždy vítány s takovou radostí, v jakou jen mohou doufat :D

25 Quartet | 8. ledna 2012 v 23:25 | Reagovat

To co nejspíš ten dobrodruh viděl mohl být... uplně normální mravenečník =D. Pro cestovatele z jiný země pravděpodobně působil jako tvor z jinýho světa =D No ale to já jen ke vztahu k těm termitům... Taky to mohl být legendární mapinguary, což je ohromný chlupatý zvíře velikosti právě medvěda ale příbuzný je k lenochodům :-) Jinak chválím článek, dobré čtení...

26 Casion | Web | 9. ledna 2012 v 19:13 | Reagovat

ahoj!!!
len pripomínam, že zajtra je posledný deň na odovzanie básne do 2. kola Literárnej súťaže:
http://my-fantasydream.blog.cz/1201/2-kolo-literarnej-sutaze

27 Orion | Web | 9. ledna 2012 v 20:13 | Reagovat

Pěkně sepsaný článek. Doba ledová mne fascinuje, hlavně mamuti, takže se na příští článek o nich těším :-)
Mimochodem, hodně často si všímám Tvých komentářů na blogu u Skřítečka a taky u Haimi. Hezky se čtou. Čato jsem klikala na Tvůj blog, několikrát jsem se pokoušela napsat komentář, ale vždycky jsem to odložila, protože jsem se styděla a bála jsem se, že napíšu nějakou blbost. A taky že napsala :-D

28 Lucka.cz | 9. ledna 2012 v 21:14 | Reagovat

Ne, 8 mi teda rozhodně není, a pro tvou informaci se tak ani nechovám, na rozdíl od tebe.

29 Skříteček2 | Web | 9. ledna 2012 v 21:20 | Reagovat

Právě ono odtrhávání končetin činí tuto hru něčím neobvyklým, originálním a atraktivním. ;-) U testu jsem měla pět bodů, kolik ty?

30 Skříteček2 | Web | 9. ledna 2012 v 21:53 | Reagovat

Upřímě, ten test mi přišel jako naprostá hovadina a vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, když jsem zjistila, že všechno je na stejné bázi; předsudkách. Brojím proti nim.

31 Skříteček2 | Web | 10. ledna 2012 v 16:37 | Reagovat

No všechny ty otázky byly o předsudkách! *obrací oči v sloup a rozhazuje rukama*

32 Skříteček2 | Web | 11. ledna 2012 v 21:44 | Reagovat

Tak příklad o předsudku: Někoho kousne pes a on řekne, že jsou všichni psi zlí. Je to také házení do jednoho pytle.

33 Skříteček2 | Web | 11. ledna 2012 v 22:08 | Reagovat

"Všechny žáby jsou modré", to bych označila za spíš házení do jednoho pytle. Předsudek je, že "tento kůň je žába". Ono je to asi také na tom, jak kdo vnímá smysl slov... Mimochodem, nechceš si někdy jen tak náhodou založit Skype? Mohly bychom polemizovat v soukromí. :-)

34 vestec | Web | 12. ledna 2012 v 15:11 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

35 Casion | Web | 12. ledna 2012 v 16:05 | Reagovat

to je v poriadku, nič sa nedeje :D

36 Skříteček2 | Web | 12. ledna 2012 v 18:16 | Reagovat

No, něco jako ICQ. Přezkoumej a stáhni na http://skype.com :-)

37 Skříteček2 | Web | 13. ledna 2012 v 16:58 | Reagovat

No přece fyziku, nééééééééééé? :-) Ekvivalen to zatím nemá. Doufám, že ti to povolí, je to totiž skoro to samé, co "ajsko". :D

38 Skříteček2 | Web | 13. ledna 2012 v 21:54 | Reagovat

No, tíhnu k češtině, angličtině a přírodopisu, to jest asi vše.

39 Moniska | Web | 14. ledna 2012 v 22:23 | Reagovat

O medvědu jeskynním jsem měla zmínku v knize. Je škoda že z velké části kvůli lidem vyhynuli. Tohle lidé umí nejlépe, vytlačovat ty, kteří tam byli první.
Byl to opravdu obr. Zní to šíleně, ale chtěla bych ho vidět ve volné přírodě..

Nápad Sinai a Xaviera se mi líbí, umíš psát velmi čtivě a takové články by byli určitě velmi zajímavé.

Je to sice mimo článek, ale chtěla jsem se zeptat, jestli máš doma nějaké zvířátko?

40 Skříteček2 | Web | 16. ledna 2012 v 17:36 | Reagovat

Stačí napsat na blog@blog.cz adresu blogu, datum posledního článku a zeptat se, zda by blog nemohl být zrušen a tím umožněno jeho znovu založení. ;-) Mimochodem, jak to dopadlo se Skypem?

41 Orion | Web | 16. ledna 2012 v 18:02 | Reagovat

Děkuju :-)
Já že píšu krásně? Nemám ráda lidi, co se podceňují, ale já si o svém stylu psaní raději myslím svoje. Každopádně děkuji za pochvalu, od Tebe to potěší :-)

42 Skříteček2 | Web | 17. ledna 2012 v 16:50 | Reagovat

Fajn a založila jsi si ho už? :-) Děkuji za upozornění na chybu. Nina Dobrev je u Bulharska, sice už delší dobu žije v Americe, ale mluví jí to pořád krásně.

43 Skříteček2 | Web | 17. ledna 2012 v 16:51 | Reagovat

[42]: * z Bulharska

44 Keta | Web | 17. ledna 2012 v 16:59 | Reagovat

What do I think about my future? I presume that I will probably have quiet life. This project will be (tady bych spíš místo "will be" dala "is", pakliže už máš ten projekt vypracovaný a pouze ho prezentuješ...) about me after several years, when I will be adult.
       I hope, that I will travel throughout (já používám spíš výraz through, ale hádám, že špatně nebude ani jeden :D) Europe, Asia, Africa and South America. I won't visit Germany, Austria, Russia, Brazil, Paraquay, Uruquay, Peru, Chille, etc.
       I will work as scientist. I won't study Biology or human sciences (History, Psychology or Philosophy). I selected the „High school of book culture“ in capital city of Czech Republic – Prague.
       I expect that I will have a dog (ano :D), it will probably be a German Shepherd Dog. His name will be Áres, according to the Greek god of war. I like animals, especially dogs.
       I don´t wish ("I don't want" by možná znělo líp, ale špatně to není...) to have a family. I don´t seek for husband or (pravděpodobně nemá :D ale budu nad tím přemýšlet xD) childern. I like people, but I can´t live with them and I will be happiest ("happier" jako "šťastnější" by podle mě dávalo víc smyslu... ale špatně to není xDD) as single, I think.
       I intend to publish scientific document about content of my work.
       I know that all of that is ridiculous utopia, but I won't look at my future in optimistic light...

Moment, proč se na svou budoucnost nechceš dívat v optimistickém světle? :D (Jestli správně rozumím té poslední větě :D)

45 Moniska | Web | 18. ledna 2012 v 18:20 | Reagovat

Díky za odpověď :). Je dobře že doma máte stále zvířecí společníky. Bez nich bych nemohla být =)

46 Skříteček2 | Web | 20. ledna 2012 v 21:48 | Reagovat

Ne, vtip ještě na blogu nebyl. A Skájp snad zvládneš sama, ne? :D

47 sarafína | 20. ledna 2012 v 22:23 | Reagovat

Ano, také si to myslím, mně už se též začal sekat a stejně tak i hodně ostatním lidem.

Mno a promiň, tady máš hodně pozdní odpovědi xD
-Mé nejoblíbenější psí plemeno je Německý ovčák :3.
-Řekl Mein gott, protože ani české Ó můj bože, božínku či cokoliv jiného v tomto smyslu nebo anglické Oh my god nemá na německé Mein gott. ^^

48 Sinai | Web | 21. ledna 2012 v 15:58 | Reagovat

Áno, tiež sa mi to pravé priateľstvo vidí ako jeden krásny sen. No po zobudení nás čaká krutá realita a bolestivé zistenie, že takých ľudí je málo a ak vôbec takí sú.
Chápem ťa, ke´d toto urobí človek, ktorému veríš najviac, vždy to zabolí. Ja mám teraz jednu najlepšiu kamošku, ale aj tak jej nehovorím všetko. Niežeby som sa bála zrady, ale ja nemám potrebu nášmu reálnemu svetu niečo hovoriť...viac ako by bolo vhodné. Tu na blogu mi to ani nevadí. Tu ťa ťažko niekto môže podviesť. Jedine že by bol fakt chytrý hajzel :D

Melancholik? No ani s nimi to nieje zrovna najľahšie. Myslím, že najlepšie je na tom sangvinik, ten by nemal mať takéto problémy. Určite si zlosť nevybíja krikom a rozbíjaním vecí :D

Lai, pre mňa je podporou už len ten komentár. Na nich si človek všimne, že ten druhý má rovnaký problém a súcití s ním. To pre mňa znamená dosť veľa (:

49 Moniska | Web | 23. ledna 2012 v 17:04 | Reagovat

Zní to složitě, ale přitom je to logické. Sněžnice nezapadávají do sněhu, ale když je ohneš okrajem dolů, krásně se s nimi dá hrabat, tak takhle nějak to funguje i u sobích kopyt.
Děkuji za pochvalu =)

50 Sinai | Web | 23. ledna 2012 v 19:28 | Reagovat

Ako vždy ma dostáva do rozpakov dĺžka tvojho komentáru. Vlastne nikdy ani neviem, čo ti na to povedať...presne dokážeš vyjadriť skoro každú podstatu fotiek. Sama by som to lepšie neurobila (:
A s tými dielami, ktoré si mi poslala, máš fakt pravdu. Ja som nikdy nejak veľkú pozornosť umelcom nevenovala, ale o existencii týchto diel som ani netušila. Očividne tu má niekto väčší prehľad o umení (:

51 Vendy | Web | 25. ledna 2012 v 20:54 | Reagovat

[1]: Asi jsem věčný oponent, ale nemyslím si, že kdyby Anna proložila své odborné články něčím osobnějším, musel by vzniknout blogísek.
Ještě existuje druhá možnost, že by Anna tento blog zanechala jako čistě odborný a měla ještě jeden blog, osobnější.

Myslím si totiž, Aničko, že bys psala zajímavě a nemuselo by to nutně začínat slovy Milý deníčku...
Máš totiž zajímavé  úvahy a postřehy.

52 grafika-katie | 27. ledna 2012 v 15:16 | Reagovat

Krásny blog ! Nechceš design ? Ked chceš tak pozri si môj blog určite si niečo vyberieš :-)

53 Jezzy | Web | 31. ledna 2012 v 16:49 | Reagovat

Lai, kde jsi, chybíš nám! :D

54 Keta | Web | 31. ledna 2012 v 20:39 | Reagovat

To je velmi zajímavá otázka... Ale pochybuju, že na ni znám odpověď xD
Ty myslíš, že bych se pod tím žalem měla zhroutit...? :D

55 Keta | Web | 2. února 2012 v 19:11 | Reagovat

Ráda bych proložila komixy nějakým vlastním článkem, ale bohužel nemám nejmenší tušení, o čem by to asi tak mělo být... :D (A k inspiraci mi nestačí prosté "o magii" xD)

Aha, napadá mě, jak vysvětlit, že jsem se ještě nezhroutila (pokud mé dosavadní šílenství nehodnotíš jako zhroucení :D) - buď je to proto, že stejně jako sdílím veškerý žal, sdílím i radost a lásku... nebo prostě proto, že mám hrozně ráda slzy xD

56 Keta | Web | 2. února 2012 v 20:22 | Reagovat

Tak jo, pokusím se ti to znovu vysvětlit - má všeobjímající láska se nevztahuje na démony a vše jim podobné, nebo jimi ovládané. Ten-jehož-jméno-se-mi-hnusí-vyslovit s démony spolupracovat, či byl dokonce jejich poslem.
Takže nemáš právo slavit vítěztví nad mou filozofií - žádné se nekoná xP
Jistě, že patřím k posledním, co by komukoli omezovali svobodu slova... jen jsem cítila silnou povinnost naznačit celému světu, že ač se ty komentáře vyskytují na mém blogu, ani v nejmenším s nimi nesouhlasím. (Víš, že ty věci, co hlásáš, se trestají? Nejsem to já, kdo stanovuje nesvobodu slova.)

57 Sinai | Web | 2. února 2012 v 20:33 | Reagovat

Ďakujem, ale vážne nemusíš, je to nadlho :D

Tiež si červenú spájam s agresiou, ale tam sa mi iná farba nehodila. Možno modro chladná ale chcela som v tej fotke niečo "zapáliť". Opäť mám dojem, že si vystihla podstatu (jak nezvyčajné :D) Jozef Dobeš, ako hovoríš, je zrejme z rovnakého cesta ako náš Eugen Jurzyca. No politici sú zrejme všade nápadne podobní :-D Inak áno, vlci sú krásne zvieratá, ale moju náklonnosť si viac získali mačkovité šelmy. Zrejme za to môže poddruh mačky domácej :-D Ona je taká zmenšenina tigra.

S tým vysvedčkom som na tom vždy viacmenej biedne. Neradím sa medzi šprtov a tak to aj vyzerá...ale vôbec mi to neprekáža. Lebo mám za to, že aj keď má človek samé jednotky, neodráža to jeho ozajstnú vedomosť. Takým ľuďom zväčša niečo dôležité chýba. V tomto prípade to ale niesú dobré známky, že. Máme v triede skupinku šprtov a vidím, že sa okrem "vedomosti" od iných líšia aj niečím iným.

58 Skříteček2 | Web | 4. února 2012 v 10:18 | Reagovat

Lai, šampón je kosmetika nezbytná! :D Čekala jsem, že mne sprdneš, že dávám na blog takovéto rasistické srandičky, ale mile jsi mne překvapila. :-)

59 Keta | Web | 4. února 2012 v 12:03 | Reagovat

- Co se týče toho "Skříteččin" xD Sice mi trochu uniká, co ti na tom připadá špatně, ale každopádně - já jsem to nevymyslela, jen jsem to někde viděla a usoudila, že to nejspíš bude ten tvar, který potřebuji, a použila jsem ho :D
- Žádné téma předem jsem si nevymýšlela, protože jsem nejdřív skoro vůbec nevěřila, že se mi spojení podaří navázat... Navíc, byla to ona, kdo navrhl, že si budeme povídat! Já měla v plánu se jí jen omluvit a dotknout se jí :D
- Nezmiňovala ses o kus výš, že přesvědčit mě k něčemu, když se mi nechce, není v lidských silách? xD Tak hádej... na KA se mi nechce... D:

A ohledně mých komentářů xD
- To je ovšem fakt, drahá Lai, který platí jen pro tento fyzický svět ;) A když dovolíš - jaký vlastně můžeš mít přehled o tom, jaké na světě převládají city? :D
- Myslím, že on se s tím netajil... Chceš mi tvridt, že nepoužíval "černou" magii?
Ale ano, posel démonů - člověk - by byl schopen lásky. Protože měl duši a duše je schopna lásky. Kdyby o duši přišel, zemřel by. Ale on ji stále měl, i když malou, zlomenou a skrytou kdesi hluboko, hluboko v sobě.
- Protože. xP Je přece moje věc, jak jsem to napsala, ne?
- Ty jsi tak strašně... uh, hádám, že na tohle ve slovníku neexistují slova.
Jak, Lai, JAK to pro všechno na světě můžeš myslet? Proč by jeden člověk, který vypadá jako člověk, jedná jako člověk a mluví jako člověk, nebyl člověkem? Protože TY jsi to řekla?! Ne, nechci znova slyšet ty hlouposti o tom, že mají kůži lepší na opalování -_- Takové věci neznačí člověka a ne-člověka. Takové věci značí akorát to, že s největší pravděpodobností nejsi příčetná... :/

60 Keta | Web | 5. února 2012 v 21:03 | Reagovat

- Nejspíš, jestli chceš... Jako člen jsem stejně na nic...
Tak, teď jsem se dostala do situace, kdy mi vychování našeptává věty "Je mi to moc líto apod." a upřímnost (a lenost :D) naopak "Vlastně mi to je jedno" xD Ale říkala jsi, že máš ráda upřímnost, tak budiž. Je mi to fuk...
- Uh, ale to všechno je jen o lidech...! A tak jsem se ze všeho žalu nezhroutila, protože existuje láska (nelidská), která mi s ním pomáhá.
- Samozřejmě, že magie sama o sobě není zlá -_- Zlí jsou démoni a jejich - "černá" - magie. A on BYL špatný.
- Prosím? Chceš mi tvrdit, že kdykoli se pohybuji ve společnosti, není má věc, jak se budu chovat a co budu říkat a věc ostatních, co si o mě za to budou myslet? Chceš mi říct, že v okamžiku, kdy ve společnosti něco řeknu, má společnost veškerá práva mi ta slova nacpat zpátky do krku a laskavě mi předem odříkat, jak jsem to měla říct? Chceš mi říct, že ve společnosti nemůže nikdo nic říct, aniž by mu to ostatní předem nezkontrolovali?
- Tvoji spolužáci začínají vypadat sympaticky.
JÁ mám respektovat, že TY nerespektuješ jiné lidi?!
Ne, nemůžu si to kázání odpustit, protože ty prostě potřebuješ, aby ti to šílenství někdo z té hlavy vyhnal!
Nemůžeš po mě vyžadovat, abych RESPEKTOVALA ZLO!

61 Keta | Web | 6. února 2012 v 21:46 | Reagovat

- Proto ji taky celou dobu píšu v úvozovkách -_-; Jenom ji označuji "černá" magie, abych nemusela říkat "ta magie, kterou používají démoni"
- Aha; a ty máš nějaký konkrétní důvod, proč se chováš stejně jako ta nesnesitelná společnost a nenecháš mě říkat si, co chci?
- Ne, TAKHLE to prostě nefunguje! ZLO prostě respektovat nemůžeme, protože v případě zla znamená respekt to samé co souhlas! Nemůžeme respektovat vraha a shovívavě ho nechat vraždit!
Stejně jako se má všeobjímající láska nevztahuje na démony, tak se má tolerance nevztahuje na zlo.
Takhle to funguje u všech "dobrých" vlastností, Lai! Například věrnost: chceš mi tvrdit, že kdyby se někdo přidal na stranu nepřítele, proti svým dřívějším přátelům, bylo by to v pořádku, protože by pořád byl věrný - i když té nesprávné straně?
Samozřejmě, že ne! Jak už jsem tisíckrát opakovala - cesta k dobru musí dobrem začínat a přes dobro vést, aby mohla skutečně u dobra končit!

62 Keta | Web | 6. února 2012 v 22:16 | Reagovat

- Výborně, pakliže mi nechceš brát má slova, tak se přestaň zabývat tím, proč té magii říkám "černá", ano?
- Když nejsi dobrá, pak jsi zlá. Přinejmenším v očích dobra.
- Přesně tak! A to také dokazuje, že nemůžeš tolerovat naprosto vše, ať dobré či špatné! Musíš tolerovat jenom dobro, stejně jako musíš být věrná jenom jedné straně!

63 Keta | Web | 7. února 2012 v 16:19 | Reagovat

- Ne, přiznám se, že to nechápu.
- Už jsem ti nekonečnokrát vysvětlovala, že ano, je rozdíl mezi "černou" a "bílou" a ne, neutrální skutky neexistují.
- Jestliže to, že jsi věrná špatné straně, je zrada. Pak to, že toleruješ zlo, je nesprávná tolerance.
Je to logické.

64 Keta | Web | 7. února 2012 v 17:06 | Reagovat

- Ty totiž nesmíš na věc hledět jen jako "on se nají", protože se k tomu váže nesčetně dalších věcí. Musíš se podívat, co ten člověk sní, jak se dostane k tomu jídlu (uloví ho?), jestli má skutečně hlad, kolik dalších bytostí ovlivnilo to, že se najedl (Nesnědl třeba jejich potravu? Neublížil jim, když potravu získával?), a tak dále... A už jen proto, že se k tomu vážou další věci, to není neutrální skutek. Každý náš skutek někoho a něco ovlivní a vždycky nějakým určitým způsobem.
- Polopatičtěji to neumím -_-; Nemůžeš být věrná špatné straně, stejně jako nemůžeš tolerovat špatnou stranu.

66 greece-slim | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:58 | Reagovat

Από προσβολή με σκουλήκια κανείς δεν είναι απρόσβλητος. Πολύ συχνά υπάρχουν παράσιτα στα παιδιά που μπορούν να «πάρουν το δώρο» μετά από στενή επαφή με τα κατοικίδια ζώα ή εκτεταμένη και αγαπήθηκε από πολλούς παιδιά που παίζουν «πίτες λάσπη». Θεραπεία της ισχυρά φάρμακα είναι αποτελεσματικά αρκετά, αλλά όχι πάντα ασφαλές. Μετά όλα τα φάρμακα, σκοτώνοντας τα παράσιτα, ενώ μια αρνητική επίδραση στην εντερική χλωρίδα, αναστέλλουν τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων. Σύνθεση BacteFort πέφτει κατά των παρασίτων, τα σκουλήκια και ελμινθικής μοναδική. Αποτελεσματικός συνδυασμός που αποτελείται από φυσικά φυτικά εκχυλίσματα αναστέλλουν τη ζωτική δραστηριότητα των διαφόρων ειδών παρασιτικών μορφών. Το εργαλείο ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα, δρα ως διουρητικό και ένα chologenic διεγερτικό. Τα σκουλήκια αποβάλλονται από το έντερο και άλλα όργανα, όπου το παράσιτο είναι πολύ δύσκολο να αποβάλει. Η ήπια υπακτική δράση βοηθά να γρήγορα να απαλλαγούμε από τις παρασιτικές μορφές ζωής και καθαρίζει το σώμα των προϊόντων αποβλήτων τους. Ευχάριστο στον ουρανίσκο, απαλό σταγόνες είναι βολικό το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν όλη την οικογένεια. Είναι απαραίτητο να αραιώνονται 20 σταγόνες σε μισό ποτήρι καθαρό νερό και ποτό πριν από το γεύμα. Μία δόση ανά ημέρα είναι επαρκής για τη θεραπεία. Μπορείτε να αγοράσετε BacteFort στην Ελλάδα ή η Κύπρος στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή με έκπτωση 50% στα φαρμακεία δεν θα βρείτε αυτό το φάρμακο. Αγοράζοντας φάρμακο για εντερικά σκουλήκια σε επίσημο αντιπρόσωπο, μπορείτε να είστε σίγουροι για την αυθεντικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Έχουμε ένα ιδιωτικό σπίτι. Στην αυλή του σκύλου, έχουν κουνέλια, κοτόπουλα. Το σπίτι έχει 2 γάτες. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από το να έχουν μολυνθεί με σκουλήκια; Όταν υπολογίζεται πόσο θα κοστίσει για να θεραπεύσει το παιδί, δύο γονείς και τη γιαγιά, είναι καλύτερα να ζουν με τα σκουλήκια. Για κάθε ανάγκη μέσα τους. BacteFort Τιμή από παράσιτα και έλμινθες ήταν λιγότερο από τρεις σειρές των ναρκωτικών. Ήπιαν δύο μπουκάλια για δύο εβδομάδες και αντίο στα παράσιτα. Ελπίζω για πάντα.  

λεπτομέρειες:  
<a href=http://greece-slim.info/psorimilk>Το ενεργό Σύνδεση με την δοκιμαστεί πλευρά των Μέσων</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama