Vu Quang

15. srpna 2011 v 17:05 | Anna |  Kryptozoologie
Jméno:
- domorodý název: Vu Quang
- vědecký název: saola (Pseudoryx nghetinhensis)
- jiné názvy: Sao La, Sun Duong, Yang

Objev:
- 1992 (oficiálně zařazena na seznam Ž. druhů)
- (domorodcům známa od nepaměti, kryptozoologům cca
100 let před formálním prohlášením druhu za existující)

Saola

(Fotografie z r. 2007, pořízená ve volné přírodě. Foto: Thể loại:Sách đỏ Việt Nam)


Saola je příslušníkem monotypického taxonu Pseudoryx (tzn. v zoologii skupina s jediným dílčím členem: saola je jediným druhem této čeledi - pozn.aut.). Přísluší do podčeledi turů, s nimiž však má jen minimum příbuzenských znaků.
Saoly se blízce podobají druhům antilop, které se vyskytují v severní Africe. Jejich trup je dlouhý okolo 150 centimetrů, obvod hrudi činí 80 - 90 centimetrů, ocas 25 centimetrů. Dospělí jedinici dosahují hmotnosti 100 kilogramů.
Poznávacím rysem saoly je úzký pruh tmavé srsti, který začíná u kořene ocasu a přechází na zadní končetiny. Nad úzkovitým paznehtem obepíná nohu bílý pásek. Celkové zbarvení krátké srsti je tmavohnědé, světleji tónované v oblasti břicha a na zadní straně krku. Nad okem mívají tato zvířata bílé "stužky". Spodní vnější část dolní čelisti až k dolnímu rtu mají také bílé zbarvení, stejně jako pruh pod ocasem. Oháňka má žíhanou hnědo-bílou barvu a na konci je zakončena černou bambulkou.
Vizáž severoafrické antilopy saole dodává zejmená silný dlouhý krk a rohy. Ty rostou všem jedincům bez ohledu na pohlaví. Jsou téměř rovné, díky čemuž si zvířata získala od domorodců přezdívku "přímorožec" (oficiálně tento název označuje skupinu severoafrických antilop (Oryx), kterým se saoly podobají - pozn.aut.). Tmavé rohy yangů však přece jen lehce zahnuté jsou. Dosahují délky mezi 35 až 50 centimetry.

(Saola odchycená v Laosu. Exemplář uhynul krátce po umístění do tamního zvěřince. Foto: William Robichaud)

Zajímavým detailem je bezpochyby i kresba na tváři Vu Quang. Vzor se liší stejně jako zebří pruhy či žirafí síťování. Proto slouží malba na obličeji saolám k vzájemnému rozlišování.
Charakteristickou zvláštností je i dlouhý jazyk, který tito tuři využívají k odstranění parazitů. Dosáhnou jím téměř všude po celém těle.
Obličejové žlázy vylučují feromonní látky, jenž slouží k označování teritoria.

Saola jako ohrožený endemit

Případ tohoto vzácného zvířete, které se endemicky vyskytuje na hraničním pomezí Vietnamu a Laosu (na druhé straně obklopeného Thajskem) je přímo srdcervoucí.

Jihovýchodní Asie trpí rozsáhlým odlesňováním. Lesnaté lokality, které saolám skýtaly útočiště, si sice dodnes udržely rozsah čítající 5000 kilometrů čtverečních, vzácná zvířata se však nevyskytují na celé rozloze. Pohroma spočívá v tom, že je jejich teritorium rozděleno na uzavřené ostrůvky silnicemi a polnostmi, které se šíří krajinou jako zhoubná nákaza. Jednotlivé skupinky zvířat jsou uzavřené na těchto ostrovech bez možnosti styku s jinými přílušníky svého druhu, pročež je jim prakticky odňata příležitost k rozmnožování (ježto musí probíhat pouze v rámci uzavřené komunity). Tím se jednak značně zvyšuje riziko poškození genetického fondu a jednak se zvířatům brání v přirozeném výběru vhodného partnera.
Krom toho mizí zalesnění v nížinách, takže jsou stáda vytlačována do výše položených lokalit, přičemž na přežití v nich nejsou stavěna.
.
(Fotografie poslední odchycené saoly z Laosu. Foto: Bolikhamxay Provincial Concervation Unit)

Vyjma mizení přirozeného životního prostředí je pro Vu Quang pohromou i ilegální lov. Ačkoliv jsou tito turové chráněni, vládní vyhlášky nemají v prostředí divokého kraje jejich výskytu v praxi vymahatelnou platnost.
Zbytková populace Sun Duong se soustředí na malé území o rozloze asi sta kilometrů, které ovšem zároveň hostí i devět miliónů lidí, jenž si mnohdy neváhají přilepšit tím, co terén nabízí bez ohledu na zákon (který jim beztak ani vzhledem k vysoké negramotonosti v této oblasti není znám).
Smutná zpráva hovoří o tom, že ve vzdálenosti 35 kilometrů od lidských sídel byla již tato zvířata kompletně vyhubena.

Posledním faktorem apokaliptického scénáře je i fakt, že na omezeném území výskytu těchto pravzácných zvířat vláda míní vystavět vodní díla a snove plány na těžbu nerostných surovin. (Nerostné bohatství má ve většině rozvojových zemí přednost před bohatstvím přírodním, jelikož z něho plynou větší peněžní zisky.)

POČTY VE VOLNÉ PŘÍRODĚ

Pokud jde o početní stavy, nemáme k disposici žádné přesné sčítání kusů; odhady, sestavené na základě výpovědí místních lidí a pozorování vědců, ale hovoří za ně.
Před třemi roky měla nejpočetnější skupina okolo padesáti jedinců v rozmožování schopném věku. Početní odhad celé populace přinesl výsledek - cca 250 kusů. V průběhu tří generací stavy klesly o šokujících 80 %.
Poněkud optimističtější (ale přesto krušný) odhad pak vypovídá o 750ti jedincích včetně mláďat.

(Mapka, označující výskyt. Foto: Osel.cz)

ETOMOLOGIE (CHOVÁNÍ)

Reprodukční interval je tříletý (tzn., že po vyvedení mláděte je saolí samice schopna opětného početí až po třech letech).
Vzhledem k velikosti druhu vyplňuje březost celých třiatřicet týdnů. Na svět přichází jediné mládě. (Doba jeho odstavení je vzhledem k nepříliš pokročilému výzkumu neznámá). Dospelé kusy se v optimálním případě dožívají osmi až devíti roků.
Naše znalosti o chování těchto zvířat jsou poměrně chudé a povětšinou vychází z pozorování v zoologických zahradách. Díky nim je nám známo, že jsou saoly (zřejmě) aktivní především ráno v vpodvečer. Rohy jsou mj. i prostředkem k vyřizování konfliktů, boje začínají i končí náhle a jakoby "z ničeho nic".
Hlasovým projevem je krátký mekot.
Způsob života těchto turů je solitérní, zastihnout můžeme matku v doprovodu potomka.

Konzervace těchto krásných a výjimečných zvířat pro příští generace bude zjevně záviset na úspěšnosti odchovu v zoologických zahradách.
.
Ve volné přírodě saolám konkurují divoká prasata.
.

PŘEŽILA DODNES?

Během minulého roku se poprvé po celém desetiletím podařilo chytit a zblízka prozkoumat volně žijící exemlpář. Ten je tedy jednoznačným důkazem, že saola ve volné přírodě alespoň dosud nevymizela.

Viet Nam Saola Stamp
(Osvětná kampaň má za úkol seznámit lidi s přírodním bohatstvím své země a přimět je ke spolupráci na jeho zachování. Součástí této kampaně je i popularizace saoly prostřednictvím poštovních známek.)

ROLE V KRYPTOZOOLOGII

Význam pro kryptozoologii spočívá především v tom, že v době svého objevu saola popřela všeobecné mínění o neexistenci doposud nepopsaných velkých druhů. Dá se hovořit doslova o revoluci v kryptozoologických dějinách.

Dříve, než byla tato antilopa poprvé popsána oficiální vědou, se o její existenci či neexistenci diskutovalo přinejmenším jedno století.

Prohlášena za skutečnou byla saola na základě nálezu tří lebek ve Vietnamu a později i mrtvého exempláře, kosterních pozůstatků a kůží. Spekulace definitivně rozptýlilo pozorování živých jedinců.

Věda byla přes svou nechuť nucena potvrdit, že navzdory pokročilému výzkumu v oblasti fauny před ní stále zůstavají mnohá tajemství.
Teorie kryptozoologie se v tomto případě potvrdila.


REFERENCE:
Doporučuji přečíst článek na téma saola na Osel.cz: http://www.osel.cz/index.php?clanek=5278)
Zdroj fotografií: (uveden pod jednotlivými snímky)
(Text vlastní)

Na okraj tématu: Pokud Vás téma ohrožených druhů zaujalo, vřele doporučuji publici Výročí Archy od Geralda Durrela.
 


Komentáře

1 Skříteček2 | Web | 15. srpna 2011 v 17:34 | Reagovat

Už jsem se chtěla zeptat, co má společného s kryptozoologií. Kde na ty kryptidy chodíš? Konzervace druhu? Co to přesně znamená?

2 Skříteček2 | Web | 15. srpna 2011 v 17:47 | Reagovat

O saolách jsem neslyšela, proto se ptám, kde jsi toto téma našla =) Pojem slova konzervace je mi znám, ale nepochápala jsem, jakým způsobem by vědci chtěli antilopy konzervovat.

3 Skříteček2 | Web | 15. srpna 2011 v 18:08 | Reagovat

Ale já se ptám na ZPŮSOB konzervace. To jako zmrazí dospělé exempláře, či co?

4 Skříteček2 | Web | 15. srpna 2011 v 18:29 | Reagovat

Děkuji za objasnění =) Holka, já jsem také kolikrát natvrdlá, až to se mnou není k vydržení, takže tě chápu ;)

5 TsuchiKim | Web | 15. srpna 2011 v 20:16 | Reagovat

ty jo, to mi připomíná, nekupovala jsi někde začátkem srpna myslím epochu? bylo tak asi 5 těhlech záhad o kterých se toho moc neví a na jedno zvíře jsem se tě chtěla zeptat, musím zjistit, kam jsme to zahrabali :D

6 Keta | Web | 15. srpna 2011 v 20:54 | Reagovat

Konečně byla jednou věda přinucena přiznat barvu :D
Každopádně, ehm... nedá se v místě jejich výskytu udělat nějaká rezervace, nebo prostě nějak ohraničit území, kde žijí, aby zase získali více prostoru a bezpečí? Takhle bych to vyřešila já :D

7 Keta | Web | 15. srpna 2011 v 21:29 | Reagovat

- Tak o co se tu snažíme, když nemáme šanci dospět k nějakému závěru? :D V nejlepším se má přestat xD
- Ach, copak není hloupé diktovat pravidla stolování, když bys správně neměla mít stůl? A pakliže jsi udělala tu chybu, že máš stůl, proč tu chybu rozvíjet tím, že si ke stolu vymyslíš pravidla?
- Jediná dobrá pravidla jsou zákony přírody! Ale ty podle všeho uznáváš více pravidla vymyšlená lidmi... která nejsou správná, protože je vymysleli lidé se svými pokřivenými pohledy na svět -_-
- Člověk se od ostatních zvířat liší tím, že dělá tu chybu a používá rozum. Ale NEMĚL BY - tak jsem to říkala! Naše chyby nás dělají špatnými lidmi... ne lidmi jako takovými! Lidmi jsme byli vždy.
1) A jak jinak to teda laskavě mají? Bezdůvodně tě bijí? Trestají tě jen tak z nudy? Nebo ti snad nedávají najíst a ty doma umíráš hlady? Odmítli ti koupit postel a ty spíš ve sklepě?
Nic z toho? Pak tě tedy mají rádi.
(Pochybuju, že je zvláštní. Jen vidím, jak se chováš ke všem, co nejsou jako ty (viz. Američané) a není tedy tak těžké si to odvodit.)
- Ale ohněm oheň neuhasíš, Lai! Nemůžeš chybou vylepšit jinou chybu! Takhle přece svět nefunguje, nikdy sis toho nevšimla?! Když uděláš jednu chybu a chceš ji napravit, nesmíš udělat jinou chybu, ale musíš se vrátit k té původní chybě a napravit ji. Čili kdyby lidé opět zkrátili svou dlouhověkost, přestali by se navzájem léčit a umírali by jako lovci, či jako kořist, mohli by mít potomky tak, jak je mít mají. Podle přírodních zákonů. A neodtrhli by se od přírody.
- Nepovyšuje snad lásku to, že je základem všeho? Nebo jsi snad někdy viděla, aby vznikl život z nenávisti? Nebo myslíš, že matka příroda se svých dětí bojí? Nebo že je z nich smutná? Ne, jediná emoce, která stojí za vším je láska.
- Tím prostým způsobem, že tě uržuje naživu. Kdyby neexistovala láska, neexistovalo by nic, včetně tvého národa a tebe. Za prvé proto, že by se nic nenarodilo. Za druhé proto, že kdyby se něco narodilo, zemřelo by to, protože by k tomu nikdo nic necítil... ani matka příroda. A kdyby ona nemilovala, všichni by zemřeli.
A slyšela jsi někdy "Dej a bude ti dáno"? To mi vážně chceš tvrdit, že tvůj postoj je "Jenom díky lásce jsem ještě nezemřela, ale co je mi po tom, teď přece žiju, tak ať se jdou s tou láskou zahrabat"? Co třeba prostá myšlenka, že když budeš milovat, budeš milována a tím si zajistíš, že matce přírodě jednou nedojde trpělivost a nezabije tě?
A o čem vlastně píšeš v článku? "Pytláci myslí jen na sebe, kašlou na to, že je třeba ty tvory rovněž milovat. Však on je určitě někdo miluje, já to být nemusím, teď s radostí půjdu a budu zabíjet. Co je mi po tom, že zlomím srdce tomu, kdo je miluje. Co je mi po tom, že mě ta zvířata milují, i přes to, že jsem jejich vrah? JÁ jim nic nedlužím."
Protože všichni milují nás, je logické, že my milujeme všechny. Svět bez lásky prostě není, neexistuje. A tak milujeme, aby svět byl. A milujeme všechny, abychom všichni žili na světě, který je. Na světě tvořeném naší láskou.
- Takže mi chceš tvrdit, že něco takového existuje? Oo

8 Keta | Web | 16. srpna 2011 v 16:27 | Reagovat

- Není normální! Copak ty si vážně myslíš, že lidé nejsou stvoření k tomu, aby žili správně? Myslíš, že se rovnou od nich logicky očekává, že budou dělat chyby? Stoly prostě nejsou přirozené. A proto je hloupost ještě ke stolům vymýšlet pravidla.
- Bohužel neexistuje možnost jak nežít dle zákonů přírody a zároveň je neporušovat! Oo
1) Nemluvím o zajištění nezbytnosti přežití. Říkám, že pakliže neexistují žádné zřejmé důkazy, že tě nemilují, je samozřejmé, že tě milují.
- Takže jsme se dostali k tomu, že lidé odmítají napravit svou chybu? I přesto ale tvrdím dál, že napravovat chybu jinou chybou je hloupost. Buď opravíme původní chybu, nebo nás smete meteorit a bude pokoj -_-
- Proč pomineme mou teorii? Ta k tomu patří, žádným pomíjením mi ji nesebereš :D Matka příroda/vyšší moc/Bůh/cokoliv na ten způsob stvořilo svět z lásky. Neviděla jsem to, tou dobou jsem byla doma (tam, kde je doma má duše), ale vím to. Svět je tvořen láskou, Lai, z toho prostého důvodu, že ničím jiným být tvořen nemůže :D Neexistuje nic silnějšího než láska. S oblibou říkám, že matka příroda není tvořena ničím jiným než láskou. Ona je tím velkým základem lásky, na kterém stojí svět. Láska je životem, i smrtí - proto s láskou život vzniká i zaniká.
- Viz. o řádek výš. Láska život tvoří. Potřebuješ lásku, aby existoval život. Protože život je tvořen láskou. Naše duše, které "oživují" naše těla jsou naplněny láskou a proto jsou. Neexistuje duše, která by nemilovala a proto neexistuje život bez lásky.
- Co třeba jen proto "aby to bylo fér"? :D Když tě někdo pochválí, nepoděkuješ mu? A když tě někdo miluje, nemiluješ ho rovněž? Řekněme ve smyslu "odměny, odplaty"? A když tě miluje celý svět, tak koho budeš milovat? Rovněž celý svět, ne? Tady bohužel narážíme na další lidskou chybu - stejně jako ty jim připadá zbytečné milovat celý svět. A proto není svět v rovnováze a umírají ti, co umřít nemají. Protože na světě není dost lásky, aby propojila vše se vším a dala světu harmonii. Ostatní zvířata milují celý svět a celý svět miluje je. Proto jsou jejich životy harmonické... do té doby, než se střetnou s lidmi. Měla bys milovat všechny, aby byl svět v rovnováze a aby vše bylo spjato se vším, jak má.
- Proč by v tom měl být rozdíl, Lai? Chtěla jsem, abys viděla, na čí straně stojíš: na straně těch, co milují, nebo těch, co nemilují? Podle všeho sis vybrala ty, co nemilují. Nemůžeš přebíhat ze strany na stranu, jak stále měníš názor na věc, dle momentální situace. Lidé patří společně s ostatními rasami mezi zvířata a vyjímky neexistují. Buď miluješ, nebo ne. A pokud ne, patříš do jedné skupiny společně s těmi pytláky. Takhle na to hledím já.
- Díky bohu, neviděla. Ale ano, nazývej mě jak chceš, miluji ho. Nehodlám mu odpírat lásku kvůli jeho chybám. Nejsem jako on, abych si nevážila života.
Kdybys měla možnost, ho za jeho čin potrestat smrtí, zabila bys ho "abys mu ukázala, jak se cítila ta kočka"? Já ne. Jeho čin je zavrženíhodný, ale já i přesto miluji. Stejně jako miluje ta kočka. Nezabila bych ho, protože bych nechtěla zarmoutit duše těch, co ho milují, včetně té kočky.
Pověz mi... když ho může milovat ta kočka, proč bych neměla já?
- Mám pro tebe další důkaz americké inteligence, takže už bys konečně mohla přiznat, že mám pravdu :D Už jsem ti dala takových důkazů a zatím jsem slyšela jenom samé "to je vyjímka".
Autor knihy Poslední jednorožec je Američan. Jestli není génius a filozof on, pak nikdo.

9 Lara | Web | 16. srpna 2011 v 19:51 | Reagovat

Heh , víš co ? Hrozně mi připomínáš jednu postavu z knihy Doom 2 : Peklo na zemi .. prostě .. nevím proč ale většinou , když byla v knize vybavila jsem si tvůj nick xD ( Lai ) .

10 Lara | Web | 17. srpna 2011 v 13:46 | Reagovat

Jmenuje se Jill Lovelaceová , je jí 14 let a je to expert na počítače . Je velmi chytrá a má skvělé nápady , které lidem hodně pomohli v boji proti nestvůrám xD

11 Keta | Web | 18. srpna 2011 v 14:58 | Reagovat

1) Dovolila jsem si z tvých tvrzení vydedukovat, že jsi šílenec a o lásce nic nevíš, proto jsem vynechala fakt, že bys své rodiče měla znát lépe než já a vědět, že tě milují.
- Ten meteorit nebyl myšlen vážně :D
- Proboha, ne, nemá lidské uvažování :D Ale má duševní uvažování. :-D Samozřejmě, že nemyslí tak, jako naše těla, to je hloupost :D Ale myslí tak, jako naše duše ^^
Přiznávám, že nenávist a láska jsou si silou téměř rovny, ale svět není tvořen nenávistí. A nenávist je slabší než láska, protože lásky je na světě víc.
- Lai! Vždyť jsi právě teď řekla: "Když udělal chybu jeden, můžu ji udělat i já!" Copak to nechápeš? Ten první udělá chybu, dalších sto ji udělá taky, protože "udělal ji ten předemnou, tak proč ne já?" a tím svět dospěje k zániku! -_- S napravováním chyb musíme začít u sebe. Nebylas to ty, co nechtěla plynout s davem? Tak jak to, že se teď kloníš k davu a opakuješ jeho chyby? Kdyby všichni ti, co udělali chybu, opět začali milovat celý svět, pak by byl celý svět v rovnováze, celý svět by tě miloval a ty bys milovala celý svět. Ale čím víc lidí bude přemýšlet jako ty, tím míň lásky bude na světě, to je jasné.
- Jen jsem chtěla, abys věděla, že v mých očích patříš k těm pytlákům...
- Myslíš, že ho ta kočka miluje proto, že si neuvědomuje, co udělal? Samozřejmě, že si to uvědomuje a já si to taky uvědomuju. I přes to ho milujeme. A já věřím, že byl schopen milovat. Možná ne zrovna tu kočku, ale na světě musel existovat někdo, na kom mu záleželo. Neexistuje někdo, kdo by neuměl milovat... nežil by, to jsem ti přece už říkala.
- Drahá Lai, nemám nejmenší tušení o čem to mluvíš, protože nic "typicky americky hloupého" neznám. A pokud něco takového existuje, procento toho amerického původu se rovná procentům toho samého z jiných zemí. Jednoduše to se svou nenávistí vůči Americe pořádně přeháníš, jestliže jsem schopná ti dát tolik příkladů a ty na každý odpovíš jen "to je vyjímka, o tomhle nemluvím". Pak tedy tvrdím, že víc jak padesát procent věcí amerického původu patří do těchto "vyjímek" a rozhodně jich není víc než z jiných zemí.
Tak a teď jdu teprve slavit své vítěztví! *mrskne ocasem a odejde*
- Na okraj tématu: nezačala a upřímně si nedokážu představit, že někdy začnu Oo

12 Keta | Web | 18. srpna 2011 v 19:40 | Reagovat

- Leda na pokraji zániku -_-
- Najednou :D Čirou náhodou uvažuješ stejně jako většina lidí, že?
Žádnou záruku nezískáš, ale copak vážně chceš být zlá jen proto, že jsou zlí ostatní? Tady jde o to, že kdybys napravila svou chybu - ač by ostatní chybovali dál - nepatřila bys už k těm zlým... to ti za to nestojí?
Jednou jsem na tohle téma četla příběh. Moře vyplavilo na pláž hvězdice a ty pomalu usychaly. Lidé, co kolem chodili, se na to dívali a nic neudělali. Až jeden chlapec začal sbírat hvězdice a házet je do vody. Lidé se divili proč to dělá a říkali mu: "Nemá to smysl, vždyť to už stejně nezměníš." Ale chlapec odpověděl: "Ale pro tuhle jsem to změnil," a hodil hvězdici, co držel v ruce, do moře. Po nějaké chvíli se k chlapci začali přidávat další lidé až se jim nakonec podařilo zachránit všechny hvězdice.
Mám ještě něco psát, nebos mi porozuměla?
- Tebe to těší? Oo Můžeš mi to nějak vysvětlit?
- To jsem skutečně neslyšela. Říkala jsi mnohé, jako třeba "nenávidím američany" (ne jejich styl, ale je samotné, což nedává smysl), "jejich vládu" (taky nemá se stylem nic společného) a tak dále a tak podobně... :D
Kdyby těch věcí bylo tolik, kolik tvrdíš, není možné, aby se mi vyhýbaly Oo Prostě bych o něco takového musela zakopnout...

(Já vím, ale pro jednou jsem se rozhodla udělat vyjímku a vykašlat se na češtinu :D Tohle slovo prostě odmítám psát správně xD)

13 Sarafína | Web | 18. srpna 2011 v 22:11 | Reagovat

-Co znamená domorodý název? Nemáš tam náhodou překlep? :D
-Jak může něco, co je 'dlouhé' skoro stejně jako je výška dítěte vážit sto kilo? 8-O
-Zajímavé, že se tak málopočetný živočich objevil :D. Jen 750 jedinců.... Kolik mají vlastně pandy velké?? :-O
-Jednou jsem četla HP2, ale v tu dobu jsem byla v první třídě a neuměla jsem tak dobře číst,takže jsem dočetla jen druhou kapitolu a přestala číst O.O
A teď to v knihovnách nemůžu najít a děsně lituju, že jsem to dřív nedočetla -_-. xD

14 Keta | Web | 20. srpna 2011 v 21:00 | Reagovat

- Samozřejmě, že závisle na sobě! Kdyby všichni milovali, nikdo by ani nepomyslel na nemilování, Lai! Nikoho by nenapadlo "k čemu mi to je"? Takže díky davu, který přestal milovat, nemiluješ ani ty. Nepřišla jsi na to sama.
- Problém je v tom, že bys neměla dělit svět ta část, kterou miluješ a tu, která ublížila té části, kterou miluješ.
- Vláda, která vládne "americkým stylem"? To bych teda ráda viděla... :D Jak může mít vláda na svědomí to, že někdo udělá dejme tomu film s až příliš nudným a prostým scénářem, který ty nazýváš filmem "v americkém stylu"? :D
- Ten komix byla první a poslední věc, co jsem viděla a to, že se to nelíbilo pár lidem neznamená, že to je "v americkém stylu, tedy bezcenné a zavrženíhodné". Někomu se to líbí a někomu ne, ale neexistují přesné hranice mezi národy, které to mají radši a které ne -_-

15 Sinai | Web | 21. srpna 2011 v 13:10 | Reagovat

Ďakujem, som rada, že si si to prečítala (:

16 Keta | Web | 23. srpna 2011 v 15:18 | Reagovat

- Ale ano, předpokládá. Protože ty jsi nebyla ten první člověk. A kdyby ten člověk neudělal chybu, neudělali by ji ostatní, jak už jsem řekla.
- Ano, lidstvo bys neměla dělit.
Ty snad chceš jednotlivé části jednoho celku rozeštvat jenom proto, "aby nebyla nuda"? Oo Říkáš, že lidstvo, jehož části si jsou vzájemě rovny, je "nudné a ubohé"...?
- Hm, o žádném Kaddáfím nic nevím xDD Dobře, přečetla jsem si ten článek na KA, ale nevím, co si o tom mám myslet. Jestli nemáš ráda Američany kvůli tomu, že na někoho útočí a snažíš se mě tím přesvědčit, že jsou špatní...? Oo Tady zůstávám u původního názoru: lidstvo je jeden celek a všechny jeho části dělají chyby. Neexistují části, které dělají chyby větší a proto si zaslouží méně lásky.
Je chyba, že Amerika na někoho útočí. Je chyba, že Afrika útočí na někoho jiného. Je menší chyba, že se někdo brání útokům někoho jiného, ale tím pádem taky bojuje, takže taky dělá chybu. Všichni dělají takových chyb, že nemá smysl na to hledět. Důležité je, abys neudělala chybu ty sama.
- Tak dokud jsme ještě tu hádku neukončily, musím toho využít a zeptat se tě na něco, co mi už hrozně dlouho vrtá hlavou... Kdo jiný by to byl, než ti tví drazí Němci, kdo za války krutě ubližovat nevinným lidem? Němečtí vojáci se poddali své touze po krvi a když se jim zachtělo, šli a vybili nevinnou rodinu, která jim nikdy nic neudělala. Chceš mi říct, že to bylo taky ve jménu dobra?!
A když už jsem u toho, vážně si myslíš, že v Německu je svoboda názoru, nebo tak něco? Co se asi za války učily německé děti? Nikdo se jich neptal na názor, jejich názory neexistovaly. Jediná pravda, které všichni museli povinně věřit, byla, že Židé jsou ta nejzlejší stvoření na zemi a že existují jen proto, aby je Němci vybíjeli. Tomu říkáš svoboda názoru, kdy člověk není jen součástí davu?!
Hrozně by mě zajímalo, jak tyhle dvě věci vysvětluješ, protože si neumím přestavit jediné slovo, které by je dokázalo ospravedlnit.

Nebavila? Mno, mě to začíná dost unavovat :D Hodí se mi to akorát k tomu, abych konečně pochopila vlastní názor... (Protože já vlastním názorům nerozumím a nechápu je, dokud je nepoužiju v nějaké hádce xD Díky tobě nyní rozumím sama sobě líp přinejmenším o čtyřicet procent x3)

Mimochodem, asi jsem šílená, že ti to říkám, ale dopsala jsem pátou knihu Podkov a štěstí; najdeš ji na mém blogu... Jsem bohužel závislá na tvých komentářích, jinak bych ti o tom neříkala xDD

17 Sarafína | Web | 23. srpna 2011 v 15:53 | Reagovat

Poselství jednorožců je úžasná Fantasy kniha od skvělé české a mladé spisovatelky Michaely Burdové ;). :D
Doporučuji přečíst, senzační trilogie ^^

18 Keta | Web | 23. srpna 2011 v 17:29 | Reagovat

- Hm, problém je v tom, že si nedokážu představit, co za zrůdu to bylo, že přestal milovat... Každopádně tys na to musela přijít vlivem davu, protože jinak to jednoduše nejde...
- Chceš tedy, aby se lidé oddělovali a nenáviděli, aby nebyla nuda?! Nejpevnější láska je tam, kde nejsou rozdíly... Ty chceš, aby nebyla láska jenom z nudy?! Z nudy toužíš po rozervání a konci světa?!
- Ne ne, jde o to, že útočí. Důvody nejsou třeba, chyby jsou na obou stranách.
- Ne, netvrdí to Amerika. Co třeba takový Pianista, slovy Wikipedie "francouzsko-německo-polsko-nizozemský dramatický film"? Ten není americký. A ukazuje, že němečtí vojáci zabíjeli pro zábavu. Jak by asi nevinní lidé ohrozili jejich přežití?!
- Ne, Lai, to není v pořádku! Protože na světě neexistuje pravda a lež, každý věří něčemu jinému a to je jeho pravdou. A přinutit lidi věřit něčemu, čemu věřit nechtějí, je hnusné a má to dál ke svobodě než všechno ostatní.
Jak můžeš vědět, co je pravda? Jedinou pravdou je, že pravda jako taková není.
Pověz mi, zda je pravdou, že je tráva zelená? Samořejmě, že nikdo nemůže říct "je pravda, že je tráva zelená, protože..." Neexistuje důkaz. Naše oči nejsou důkazem. Copak ti nikdy oči nelhaly? A je snad to, co oči vidí, pravda? Kdyby ano, řeknu, že jsem neviděla, jak Němci zabíjejí pro vlastní přežití a tím se z toho stane nepravda. Lež. Protože to mé oči neviděly, správně?
Pravda neexistuje a to v každém případě. Proto nemůžeš přinutit lidi, aby věřili pravdě a měla bys je nechat, aby věřili tomu, čemu věřit chtějí.
Neříkám, že je to chyba jenom tebe, nebo jenom Německa... ale je to chyba.

Nepřeháněj to s tím kladným hodnocením, vůbec se mi nechce věřit, že to píšeš ty :D
Hm, Kačenka není vybraná z kalenáře, jen z mojí hlavy xD V naší rodině máme jakési zakletí, že každá z ženské strany naší rodiny má alespoň jednu kamarádku jménem Kateřina. A mě se to jméno hrozně líbí, tak jsem se přistihla, že tam říkám i téhle "kamarádce" :D
Ty komixy zmizely po tom, co mi hacker smazal obrázky a já je pak už nikdy neobnovila, tak jsem se rozhodla ty prázdné články využít, aby se nikdo nedozvěděl, že mám na svém blogu nějakou povídku >:D

19 Sinai | Web | 23. srpna 2011 v 20:31 | Reagovat

Jediné čo u nemcoch milujem, je jedna skupina...od tej neupustím :D
PS: Ďakujem, som rada, že tá fotka na teba tak pôsobí, lebo podľa mňa je príšerná :D

20 Keta | Web | 24. srpna 2011 v 15:03 | Reagovat

Mám už přeložených dalších dvacet stran, ale nevím... Co myslíš, kdy je mám přidat? :D

21 Keta | Web | 25. srpna 2011 v 15:16 | Reagovat

- Tak to je divné :D Pokud ti jako dítěti nikdo neubližoval, nedokážu si to vysvětlit. A chceš mi tvrdit, že jsi už jako malá zcela potlačila svou mysl a poslouchala pouze mozek? Jestli ano, jsi na tom ještě hůř, než jsem myslela Oo
- Ano, divím se ti Oo Kdyby na světě neexistovali tví nenávidění Američané, kdyby tu byli jenom samí perfektní Němci, co bys dělala pak? Rozhodla by ses Němce rozdělit na ty, co - řekněme - čtou noviny a na ty, co ne a jednu část z nich bys vyhnala, nebo v pozdějším stádiu třeba vybila, aby nebyla nuda? O co jiného se Němci celou dobu snažili, než o nastolení téhle nudy? Tedy ti Němci, kteří chtěli zaplnit svět těmi, co jsou perfektní a vybít ty, co perfektní nejsou? Oo
- Vida, Holanďané podle všeho jako jediní neudělali chybu. Mám je ráda ^^
Taky bych Němce přinutila ke studu, po tom, co udělali Oo
V tom přihlouplém a demagogickém dokumentu vystupovala postava Němce, který jako jediný neudělal chybu a pomohl přežít prostému člověku - Židovi. Ocenil jeho život a nevzal mu ho. Z toho je vidět, že ten film není nasáklý věcmi typu "nenáviďte Němce, jediní správní jsou Američané" a tak dále a tak podobně.
- Jenže "vy" je nutíte, aby věřili vaší pravdě! A to není správné a svobodné, protože každý by se měl podívat na věc vlastníma očima! Někdo třeba ten sníh vážně vidí fialový, ale vy jste se prostě rozhodli mu nacpat do hlavy, že pravdu máte vy a že je sníh bílý!

---

Myslím, že když něco chválíš tolik, jako teď tohle, musí to být přinejmenším jeden z divů světa xD (Což se mi ohledně mojí ubohý povídky věřit nechce, takže je pravděpodobnější, že to nejsi ty :D)

22 SimusQa | Web | 25. srpna 2011 v 20:36 | Reagovat

Krásná :)

23 Keta | Web | 27. srpna 2011 v 10:19 | Reagovat

- Hm, já taky po tobě nechci, abys to říkala; slova, která používám, nemají s pravdou nic společného...
Ale stejně jako existuje duše a tělo, existují taky jejich myslící centra...
- Zajímavé, ale téměř jsem vyrozuměla, že žádní Němci nejsou hloupí a neušlechtilí? (Kde by se tu teda vzala ta nedokonalejší část perfektní rasy?) Každopádně, abych to shrnula, ty z nudy toužíš po tom, aby na světě nebyla láska, aby se lidé navzájem nenáviděli a odtrhávali a jeden na druhém hledali chyby? (Protože člověk jako já by čekal, že když už dosáhneš té dokonalé rasy, uděláš konečně to, co máš dělat celou dobu, tedy začneš milovat... a přestaneš mezi jednotlivými částmi dokonalé rasy hledat rozdíly. Ale néé, ty prostě nechceš, aby se lidé sjednotili, co? D:)
- Hm, ne, v ničem jiném, pojmenovalas to přesně ^^ Mám pro tebe novinku, Lai: svět není takový, jak lidé říkají. :D Proto bys měla zapomenout na veškeré opěvování "dobrých vlastností" jako jsou hrdost, věrnost a odvaha. Protože ve zkaženém světě, kde žijeme a umíráme na nedostatek lásky, se vedou nesmyslné boje. Boje, které nikdy neměly vzniknout a kterým bychom se - pokud nechceme udělat chybu - měli vyhnout. Proto je tisíckrát lepší být "zbabělý a zrádný", vyhnout se boji a neudělat chybu, než být "věrný a odvážný", bojovat a udělat chybu. Přesně v tomhle spočívala jejich neomylnost.
- Upřímně jsem myslela, že mě - stejně jako všechny Američany - nenávidíš už dávno ^^
- A je dobře, že tak to poselství zní. Jen neříká "k nám". Správně to je "odvraťte se od těch, co zabíjí a přidejte se na stranu těch, co si váží života" Nikdo nikdy neřekl, kdo jiný na té straně života stojí, ten Němec tam třeba stojí sám. Každopádně, Lai, "nezradit své německé bratry" a zabíjet - dělat chyby - jen kvůli nim, je upřímně řečeno hloupost Oo Kdyby někdo z tvých blízkých (těžko říct kdo, máš vůbec nějaké blízké? Oo) začal zabíjet nevinné lidi, přidala by ses k němu, aniž bys sdílela jeho důvody, jen kvůli tomu, že je to tvůj blízký? Nebo kvůli tomu, "žes mu přísahala věrnost"? Oo
- No fajn a teď mi hezky vysvětli, o co je Německá diktatura svobodnější než to, co mají v Americe? (Nevím, jak říkáš tomu, co mají v Americe :D Takovýhle věci fakt v hlavě nenosím xD)

24 Keta | Web | 27. srpna 2011 v 19:41 | Reagovat

*nevinný úsměv* A já už myslela, že se tomu vyhnu :-D
Obávám se, že na tom jsem stejně jako ty. Která encyklopedie ti proboha vychrlila takového vysvětlení? :D

25 Sarafína | Web | 27. srpna 2011 v 19:44 | Reagovat

Moudrost... Jó! To bude to, co mám na něm radši xD. No a
Mlátivá ''vrba'' je focena v Jeseníkách na Ramzové na Šeráku.Byla jsem tam včera, později dám na blog více fotek.

26 Sarafína | Web | 27. srpna 2011 v 19:45 | Reagovat

A ke komentáři ohledně soutěže o nejhorší postavu z HP:
*Nevinně si pískám a jdu okolo Lai a dívám se na ni s výrazem 'To já ne'* xD

27 Lara | Web | 27. srpna 2011 v 20:34 | Reagovat

Ahoj Lai . Dnes jsem (opět) dočetla 1. knihu Doom a až nyní jsem si uvědomila , že nevím co je "hyperprostorový tunel" . Možná že to budeš vědět ty , takže bych prosila o vysvětlení :-D

28 Skříteček2 | Web | 27. srpna 2011 v 20:54 | Reagovat

Skřítek byl teď pryč a teď se vrátila a říká, že se máš ostatních členek optati :-D

29 Lara | Web | 27. srpna 2011 v 22:17 | Reagovat

Ano moc mi to pomohlo . Děkuju ! :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama