Červen 2011

Kroužkovci - kryptozoologie proti oficiální vědě

18. června 2011 v 11:26 | Anna |  Kryptozoologie
Rozměry, kterých může skupina kroužkovců dosáhnout při optimálních podmínkách vývoje, jsou dosud jablkem sváru mezi oficiální vědou a kryptozoologií. V následujícím článku se Vám představí jak kandidáti zvolení biologií, tak i méně známí kryptidi, o nichž většina lidí neví.

Kryptidi:

Wearský červ
Jedna ze středověkých legend vypráví o sedláku Lambtonovi, který jednoho dne poblíž svého obydlí nelezl malého červa. Vypustil jej do okolí studny, zvíře však neustále nabývalo na velikosti a do vody v okolí řeky Wear (Anglie) vypouštělo jed. Při pohybu za sebou zanechávalo slizkou černou stopu.
Když sedlák odešel na křížovou výpravu, červ stále rostl, a po svém návratu jej Lambton nalez v takřka nestvůrných rozměrech. Vytáhl tedy meč a červa v úleku zabil.


Lintonský červ

Ve dvanáctém století údajně obýval jeskyni na severovýchodní straně Lintonského kopce (Anglie) gigantický červ, který se živil dobytkem, jež se pásl v okolí sluje. Podle legendy jej zahubil místní farmář Sommerville z Laristonu, který netvoru vrazil do tlamy hořící drn obalený smolou a tak mu spálil vnitřnosti. Poté tělo červa zachvátila ďábelská křeč, v které divoce škubal ocasem. Sommerville nakonec musel zvíře stáhnout z kůže, aby jeho pohyb ustal.
.
Wearský červ
.
Cornwallský červ
Cornwallský červ: V mořském akváriu Blue Reef v Newquy na poloostrově Cornwell na jihozápadě Velké Británie působil několik měsíců neznámý tvor přechovávaným rybám tanghrozivá zranění a demoloval korálové útesy. Zaměstnanci zde údajně spatřili obrovitého červa, kterého následně popsali tisku: dle jejich svědectví šlo o přibližně 120cm dlouhého živočicha tmavohnědé barvy, který měl velmi výrazné, hrozivé čelisti. Tělo pokrývaly po celé délce jedovaté ostny.
Noviny označily správu za důvěryhodnou a deník Šíp vyhodnotil pravděpodobnost existence tohoto kryptida na celých 90%. Otázkou však zůstává, jak a proč se ocitl tento červ právě v izolovaném akváriu - jednou z možností je, že se v podobě zárodku dostal společně s novými druhy ryb.
Pátrání však zůstávalo bezvýsledným, a tak akvárium přikročilo k rozebrání útesů. V nich se vskutku ukrýval obrovitý červ...
"Skutečně vypadá jako z hororového filmu, je více než 1,2 metru dlouhý a má bizarně vypadající čelisti. Navíc jsme zjistili, že je pokrytý tisíci štětin, jejichž bodnutí může způsobit trvalá zranění," uvedl kurátor akvária Matt Slater.
Červ získal jméno Barry a stala se z něj hvězda akvária. Byl mu zřízen vlastní prostor, ke kterému je veřejnost magneticky přitahována. O jeho původu ani druhové identitě totiž není nic známo.
Červ je porostlý více nežli tisíci ostny, které způsobují trvalé znecitlivění.

Druhy uznané vědou:

-

Megascolides australis.

Veležížala obrovská (Megascolides australis) - tento zástupce máloštětinatců může dorůst délky až tří metrů. Vajíčko dosahuje velikosti lusku hrachu (kokon 5cm) a některé exempláře těchto žížal mohou žít až dvacet let. Vyskytuje se v Austrálii. Cítí-li se ohrožena, brání se vystříknutím tekutiny ze hřbetních kožních žláz. Dorůstá délky až tří metrů.
.
Glossoscolex giganteus - podobá se předešle zmíněnému druhu, není o mnoho větší. Žije v Brazílii.
.
Z Afriky pochází nález zemního červa, který je největším objeveným červem vůbec. Dosahuje délky stěží uveřitelných 6,70 metrů.
(Pozn.: V literatuře se vyjma těchto uvedených údajů žádné zevrubnější informace neobjevují. Nález není příliš znám, což je podle některých ne zcela nepodložených teorií záměrem vědeckých kruhů.)
.
Na toto téma zde můžete nelézt také Článek Tatzelwurm a Článek Olgoj chorchoj. Zdroje obrázků a někteých informací zde - doporučený odkaz.