Megalodon

24. října 2010 v 14:30 | Anna |  Kryptozoologie
... Přemýšleli jste někdy, kdo je na samotném vrcholu potravního řetězce...?

Žralok megalodon (charcharodon megalodon), zdrobněle řečený též "meg", je bez nadsázky považován za jednoho z nejstrašnějších tvorů, který kdy brázdil oceány naší mateřské planety. 


Megalodon měl robustní, zavalitý trup a vykosenou hřbetní ploutev. Je však znám převážně díky svým čelistem, které se dochovaly jako jediný důkazní materiál jeho existence (žraloci mají chrupavčitou kostru, která se ihned po jejich uhynutí rozkládá). Tlak, který jimi byl schopný vyvinout, odpovídal 20ti tunám; a právě z těchto čelistí, v kterých je schopen stát i dospělý člověk (šířkou činí dva, výška čtyři metry), se odvozuje i předpokládaná délka trupu, tedy 25 - 30 metrů, a váha, pohybující se v řádu desítek tun. Megalodon zkrátka není žádný drobeček...
Unikátními exponáty muzeí jsou zuby této gigantické paryby; některé dosahující délky až dvaceti centimetrů. Klasickému žraloku bílému se za život vystřídá v tlamě něco přez 30 000 zubů, které této čeledi rostou v osmi řadách, neboť ztracené zuby jim dorůstají. Zubů megalodona se našlo několik desítek. Jistě není bez zajímavosti, že některé byly dochovány společně s vrstvou současné mořské fauny, ačkoli se předpokládá, že tento dravec žil v době miocénu a pliocénu, tedy v třetihorách ve stejné době, kdy se zformovaly např. Andy či Himaláje.
Pozoruhodným případem byl zub nalezený v polovině minulého století. Přesná délka není známa a vedou se o ní vášnivé spory: ty neodvážnější teorie tvrdí, že se pohybovala kolem šedesáti centimetrů, což by odkazovalo velikost vlastníka neměř do nadpozemských mezí. Vědci se však k věci staví s patřičnou dávkou skepse.
Tlak čelistí: 20t. - Pro srovnaní: Tyrannosaurus: 4 t, žralok bílý: 2 t, dospělý zdravý muž: 90 kg

Pokud jste čekali, že velikost je na tomtu obru to nejhorší, prokázal se Váš trestuhodně špatný odhad...  Jeho dokonalý arzenál je přizpůsoben krvavé taktice lovu. 
Ze zkoumání megalodonových čelistí vyplynulo, že se tento žralok živil masitou potravou, konkrétně velkými kytovci (velrybami), megova mláďata lovila mořské savce (předky dnešních delfínů). Padá mezi lidmi rozšířený mýtus, že žralok kolem své oběti krouží (což dělá výhradně v hollywoodských filmech): většinou útočí zespodu, a nejinak je to i v našem případě. Magaladon, který krev cítil nejspíš dobře na deset kilometrů jako dnešní žraloci, připlaval k břichu nebohé oběti, čelistmi jí urval ocasní ploutev a znemožnil jí tak uniknout. Nakonec úlovek zaživa požíral.
Zcela bez politického zaujetí si však neodpustím jízlivou poznámku, že jeho oběťmi se často stávali i komunisté - viz níže.

Vyhynul megalodon?

Chladnými masami miocénních vod se neprodere jediný paprsek slunečního svitu. V této ledové hrobce pravěkých oceánů je pohřben právě on, živoucí a dýchající posel dávnověku. 
Za následek jeho vyhynutí je uváděn radikální úbytek velryb, kterými se megalodon živil. Jeho vymizení přispělo i ochlazování oceánů či ekologické katastrofy, jako např. podmořské sopečné výbuchy. Avšak vědeckému bádání jasně protiřečí důkazy, které nemůže jen tak bez povšimnutí smésti ze stolu.

Vyjma řečených pozůstatků, zakonzervovaných mezi druhy žijícími dávno po jeho vyhynutí, je to také vrak současné obchodní lodi, v jejímž kýlu se našly otisky magalodonových čelistí, a některé zuby, jejichž stáří krizový pliocén dalece přesahovalo. Jistě, může se jednat o falsum, protože vědecký výzkum se dá dobře zfalšovat: to bychom však na stejném principu mohli obvinit vědce, že si vymýšlejí i s existencí dinosaurů... 


Vědecké výzkumy ukazují, že megalodon žil v obrovské hloubce. K hladině vyrážel pouze za předpokladu, že nenašel dostatek potravy v temných hlubinách. S těmito fakty těsně koresponduje pozorování svědků, kteří se nezávisle na sobě shodují na pozoruhodném postřehu: megalodonovy svítili oči "jako dva reflektory", což je typickým znakem právě hlubinných ryb (a živočichů s anatomií jim podobnou, tedy i paryb).

Také jsou velmi často zmiňovány i sebevražedné manévry kytovců, kteří z neznámých příčin vyskakují na břeh, kde se posléze udusí. V případě, že jsou vráceny zpět do moře, se akt opakuje. Údajným vysvětlením má být porucha orientace, což je ovšem podle teorií některých vědců velmi nepravděpodobné. Kytovci před něčím prchají. Jak napsal český kryptozoolog Ing. Ivan Mackrle: Nikdo nenašel ani stopu vysvětlení sebevražedných manévrů velryb, které z nevysvětlitelného důvodu najížděly na pevninu. Jeden starý rybář mluvil o jakési mořské příšeře, která prý občas velryby pronásleduje, dříve prý i velrybáře, dokud se plavili na menších plachetnicích.
Tito kolosální kytovci však nemají žádného přirozeného nepřítele. Proč tedy v záchvatech smrtelné hrůzy volí raději pomalou smrt na pláži? Je všechno tak, jak vědci tvrdí?

(A nakonec pár svědectví - pomyslná špička ledovce):

Rok, 1997, řeka Fly, Nová Guinea:
Vyšší vrstva společnosti si užívá klidné dovolené na palubě luxusního výletního parníku. Náhle jsou turisté překvapeni nečekaným chováním žraloka obrovského, který se náhle vrhá proti lodi, ačkoli je tento živočišný druh stoprocentně býložravý. Posádka tohoto argumentu využívá k uklidnění panikařících klientů, kteří uvolněně klesají zpátky na svá lehátka. V hlubině řeky se však skrývá něco mnohem horšího než prchající obr... Během okamžiku je jeho nanejvýš hrůzou zachvácené chování vysvětleno, když se za ním vynoří "tlama jako garáž na nákladní vůz", jak jeden ze svědků situaci popsal, a roztrhá žraloka na cáry. Potom se nad ní opět zavře hladina. 
Zvíře se snaží v zoufalé agonii uniknout a jeho tělo se zmítá předsmrtnými záškuby. V tu chvíli se vrhá jeden z cestujících do vln řeky zachvácen panikou - je to naposledy, kdy byl spatřen.
Smrtícímu řádění krvelačné bestie však stále není dost: opět vystrčí svou hlavu nad hladinu a polomrtvý žralok zmizí v jejím chřtánu. Posádka později popíše děsivý zjev jako bezmála třicetimetrovou parybu, jejíž kůže barvou připomínala slonovinu. "Klidně by spolkla celou loď!" doplnili údajní svědkové, jimž samozřejmě nikdo nevěřil.


1945, Mexický záliv, večírek Marylin Monroe:
Toto svědectví pro změnu pochází od Garry Coopera a jeho pravdivost je potvrzena i zásadně pravdomluvným, taktéž přítomným hercem Spencerem Tracym:
"Bylo to těsně po konci druhý světový války, kdy Japončíci rychle uzavřeli mír, protože měli strach, že by skončili díky našim vynálezům jako radioaktivní mráčky. Toho se zalekli.
Vyrazili jsme s několika přáteli do Mexickýho zálivu na ryby, protože v Mexickým zálivu je všechno nejhezčí, moře, nebe, barvy, ženský a taky tam chytíte nejlepší a největší ryby a já měl už pěkně dlouho spadeno na nějakýho velkýho třítunovýho kanice, buď šedýho nebo červenýho, to je jedno, hlavně aby byl velkej jako tele. A tyhle velký ryby, bůhví proč, mají ze všeho nejradši Mexickej záliv a tu spoustu potopených lodí, ve kterých si žijou dohromady jak v činžákách v New Yorku.
Pili jsme orosený pivo a já seděl na rybářský sedačce bez opěradla, upevněný na otáčecím podstavci, když mi skočil po návnadě - byla to velká makrela, mečoun. Udeřil mečem do návnady, skočil po ní a vyvlík se z háčku. Byl obrovskej, vždycky se mi zdálo o tom, že takhle obrovskýho mečouna jednou chytím. Byla to sakramentská ryba. Ale ulovil jí někdo jinej. Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký vír, protože nejdřív se začala voda točit a mizela ve středu té obří obrácené mořské briošky, ale pak se zvedly okraje toho víru a byly plné dvaceticentimetrových zubů, a těch bylo aspoň tři sta. Byla to huba jak garáž na náklaďák. Spolkla toho obřího mečouna jako olivu a zmizela v hlubinách. Uvědomil jsem si, že úplně stejně hladce nás mohla spolknout i s celou lodí.
Vrátili jsme se zpátky na břeh a tejden jsem nedělal nic jinýho než chlastal. Ale nechutnalo mi to. Jestli existuje peklo tak jsem ho právě viděl…"


Začátek druhé světové války, kanál La Manch:
Špičková posádka německé ponorky Schnelboutu, opojena vítězstvím nad poraženým nepřátelským plavidlem, se nejprve nenechává vyvézt ze svého rozjaření ani když lodí otřese prudký úder, mířený na její bok. Domněnku, že se jedná o nepřátelské plavidlo, rychle vyvrací obrys obrovského žraloka, která se rýsuje v matných vodách.
Stín několikrát ponorku obkrouží a znovu do ní narazí, načež němečtí vojáci reagují salvou vypuštěných torpéd. Na obra to zjevně nemá žádný účinek. Zachvácena panikou vystřílí posádka zbytek munice a ačkoli zasáhne žraločí tělo několikrát, netvor stále nejeví sebemenší známky poranění. Prudkým výpadem zaútočí na lodní šroub. Ten mu rozsekne dáseň a zraněné monstrum ho ve vražedném běsnění rozerve na kusy. Tak znemožní plavidlu únik. Poté rozbíjí jeho titanovou konstrukci a několikrát s ponorkou zatřese tak, až mu několik mužů klouže do rozevřené tlamy. Taktiku opakuje. Zbytek mužstva v záchvatu hrůzy skáče do záchranných člunů, pouze kapitán Hans Lubke, jehož bratr je mezi mrtvými, odmítá nasednout. V tu chvíli monstrum podebírá člun čelistmi a lačně ho polyká.
Kapitán se dostává do britského zajetí. Když je zpovídán z toho, co tak ošklivě zřídilo jeho ponorku, vypovídá o obrovském bílém žraloku - Brity je poslán na psychiatrickou léčebnu. Ačkoli lékař potvrdí, že si Lubke nevymýšlí a je duševně zcela zdráv, v tomto zařízení je muž nocen strávit zbytek války.
Když se vrací domů, nalézá Berlín, a tak i svou naději, v troskách. Jeho matka i přítelkyně jsou zasypány sutinami po válečném náletu.
Shrzený Lubke odjíždí na břeh Baltu, kde si přeje zahynout. Jeden čas se živí jako rybář: ke sklonku života si však vyrazí na ryby na rozbouřené moře a už se nevrátí. Byl snad naplněn jeho předurčený osud zahynout v pekelných čelistech?
   

Povšimněte si žraločího zubu na krku paleontoložky ve velikostním poměru se zubem magalodona.

1954, Malé Sundy
Další svědectví z roku 1954 vypráví o záhadné události, která se přihodila v korálových vodách poblíž ostrova Timor, největšího v Malých Sundách, vzdáleného asi 460 km severně od australského pobřeží. Právě tudy proplouval skútr Rachel Cohen.
Když se o něco později vrátil do domovského přístavu v Adelaide, byl v katastrofálním stavu a měl napůl zlomený lodní šroub. V doku námořníci vypověděli, že v neklidných vodách okolo Timoru náhle ucítili nečekaný náraz. Nedrhli však o útes, jak si nejprve myslili, protože tu byla příliš velká hloubka. Následně na člun zaútočil obrovský bílý žralok o délce čtyřiadvecet metrů a uchopil do zubů lodní šroub (spletl si ho snad snad se zadní ploutví?).
Podle citovaného zdroje "z dřevěného kýlu vytáhli technici v docích sedmnáct zubů, které byly u kořene široké osm centimetrů a od krčku po špičku měřily deset centimetrů. Průměr půlkruhu, jenž zůstal po stisku zubů, přesáhl jeden metr".Ostrovní stát Kubánská republika (Kuba), Karibik:
Na Kubě vládne komunistický režim, který jedny obohatil a z druhých strhal šat. K první skupině šťastných patří i vysoce postavení funkcionáři, kteří právě pořádají večírek na své honosné jachtě Esperanza. Pobřežní hlídka je v pohotovosti a kontroluje veškerá plavidla, která od Esperanzy překročí vzdálenost tří mil. Náhle jakoby se loďka propadla: i přes veškerou ostrahu kamsi zmizela a na hladině nezůstala jediná indície, která by nasvědčovala, kam. Okamžitě bylo vyhlášeno rozsáhlé pátrání a státní orgány jej odvolaly teprve tehdy, kdy došlo na pláži Varadero k hrůznému nálezu. Z vody byla vyplavena příď záchranného člunu, které se zoufale držel kapitán jachty. On, stejně jako špička člunu, byly čímsi čistě odříznuti v oblasti kapitánovy hrudi. V člunu uvázl pouze jeden žraločí zub - pochybnosti vyvolávalo jen to, že jeho délka byla 22 centimetrů.

Doba revoluce na Kubě, Kuba:
"Poslední svědectví pochází od člena ruských jednotek SPECNAS, jež bojuje proti kubánským kontarevolucionářům, opět z oblasti Kuby:
"Někteří jsme zůstali pomáhat castrovcům při výsleších na břehu, někteří se vraceli zpátky do ponorky, ze které jsme dělali výpad do zad kontrarevolucionářů. Když už byli téměř u ponorky, vynořila se, vlastně vyskočila z moře, bílá příšera s rozevřenou tlamou, a celý člun najednou pozřela. V životě jsem nic podobného neviděl. A víte co bylo zajímavé? Té bestii svítily oči jako reflektory. Padla zpátky do vody a pak zaútočila na ponorku. Nejdříve do ní narazila plnou rychlostí a začala ji válet ve vodě jako nějaký barel. Nikdo tomu nemohl uvěřit, ale ten žralok byl větší než ta ponorka. Pak se vrhl na lodní šroub, úplně ho ukousl a zmizel v moři. Ponorku pak museli odtáhnout do doků. Mezi jejími ocelovými pláty, tam kde bílá bestie zaútočila na lodní šroub, se našli žraločí zuby. Měly délku skoro dvacet centimetrů."

Svědectví je samo sebou daleko více, a to především z oblasti zmíněné Kuby. Pozoruhodné je to, jak se svědci shodují v detailech podložených výzkumem, o kterém neměli ani rušení: slonovinová barva, svítící oči, délka zubů, a především styl útoku - megalodon si s největší pravděpodobnosti záď lodi a její šroub spletl s velrybím ocasem.

Novodobí nástupci megalodonových rekordů:
Největším současným žralokem je žralok obrovský velrybí (Rhincodon typus), který se však živí pouze planktonem,
největším současným masožravým žralokem je bílý lidožravý (charcharodon charcharias), ale útoky na člověka jsou vzácné,
největším současným mořským živočichem je patrně plejtvák obrovský (Megaptera novaeangliae)
nebo některé druhy krakatic (o krakaticích - kryptidech pojednává samostatný článek).
Svědectví: námět
Zdroj prvního obrázku: tuším, že Blesk
zdroj zbývajících obrázků: tu
Doporučené odkazy: ZDE a ZDE¨
 


Anketa

Míváte pocit, že nejste sami sebou?

Ano, často 52% (155)
Ano, občas 34.9% (104)
Ne, nikdy 13.1% (39)

Komentáře

1 HAAS | Web | 24. října 2010 v 14:50 | Reagovat

Krásné!

2 deinonych | Web | 24. října 2010 v 15:05 | Reagovat

Paráda! Megalodon je jedním z nejzajímavějších pravěkých mořských tvorů.

3 sarafina | 24. října 2010 v 15:09 | Reagovat

Na vrcholu potravního řetězce může být kdokoliv ne? :D Když si to vezmu tak to může být na suchu i ve vodě ne? No nic jdu si to předčíst x). Přečetla jsem si totiž jenom jednu větu :D.

4 Keta | Web | 24. října 2010 v 16:12 | Reagovat

No tééda xD Hned na začátku se mi tomu ani nechtělo věřit... Pak mě to začalo přesvědčovat... Ke konci jsem už jen zírala s otevřenou pusou a existence tohohle tvora mi připadala nezpochybnitelná...
Poslední věta mě zabila :D Po tom, co už tady visím na tvých slovech mi řekneš, že mi nic nechceš vnucovat? No lool :D
Teď si vzpomínám (je to tak dlouhý článek, že mám pocit, že jsem ho četla rok xD)... Je mi strašně moc líto těch velryb, co se rozhodly radši umřít na pláži, než se nechat tímhle roztrhat! O_O Měla jsem chuť jim pomoct, zbavit je tohohle nebezpečí, ale co proti tomu zmůžou miniaturní lidi :D
To je tak hloupé - jak se najednou ti lidi, páni tvorstva a bůh ví co všechno - zmenšili :D Najednou tu nejsou ta malá hloupá zvířata, kterým člověk vládne, najednou maličcí lidé volají "Pomóc, rybička!" xD
Heh, proč to sem vlastně píšu? xD Jen jsem ti chtěla udělat radost dlouhým komentářem, u takhle dlouhého článku, protože vím, jak to naštve, když ti tááhle dlóóuhý článek někdo ohodnotí jedním slovem :-D

5 Keta | Web | 24. října 2010 v 16:28 | Reagovat

Jj, určitě vyhlaš, ořezávátko je výborná věc :-D Dneska jsem ho použila (poprvné po několika letech xD), i když jsem se nakonec rozhodla, že nic kreslit nebudu a radši si to vytisknu :D
Netušila jsem, že ořezávátko je africký vynález :-D Takže určitě vyhlaš svátek, ať se to dozví víc lidí :-)

6 Keta | Web | 24. října 2010 v 19:36 | Reagovat

Woow, moc děkuji, ovšem kdybych řekla, že mě to úžasně vystihuje, znělo by to jako samochvála :-D

Ne, nemám ho uložený, ani za to nestál xD

7 sarafina | 24. října 2010 v 19:45 | Reagovat

x)) moc děkuju za ten úžasný komentář který si mi dala na můj blog x). Já si taky říkám že bych to tak mohla dělat ale když vám chci něco zdělit tak to napíšu no a pak dostanu další věc kterou vám chci napsat xD a pak to takhle dopadá XD. A upřímná jsi byla x))). Udělám to tak že asi všechny věci co jsem zjistila potom zhromáždím a napíšu do jednoho článku x). To by bylo lepší ne? X). Ještě jednou děkuju za radu.

No a to s těmi krátkými články XD :
Už mne pěkně štve že pořád píšu malé články a ždycky když náký článek napíšu tak se snažím aby byl co nejdelší. No ale nedaří se to XD. Budu si vážit toho cos mi řekla a budu se snažit to nák napravit :-).

8 sarafina | 24. října 2010 v 19:46 | Reagovat

No to je jak naschvál XDDDDDDDDDDD
Hlavně že teď jsem napsala tak velký komentář XDDDD

9 Keta | Web | 24. října 2010 v 20:43 | Reagovat

CO TÍM CHCEŠ ŘÍCT, ŽE VÍŠ??? xDDD Jestli sis ho četla, tak tě na místě zabiju!! *Brousí si nože, meče, sekery, drápy, zuby a všechno ostatní, co má po ruce* xDD

10 Keta | Web | 24. října 2010 v 20:44 | Reagovat

[9]: *Lol, tam neměl být ten smajlík... Zapomněla jsem, že to takhle dělá xD

11 sarafina | 24. října 2010 v 22:23 | Reagovat

[9]: Hm... komu to patřilo? XDDDD

12 Keta | Web | 24. října 2010 v 22:54 | Reagovat

[11]: Komu asi? Lai přece! xD

13 sarafina | 25. října 2010 v 17:26 | Reagovat

[12]: XD aha

14 Keta | Web | 25. října 2010 v 17:40 | Reagovat

Koukám, že jsi náročný čtenář xD
Ten příběh za moc nestojí, to uznám i já xD

Jedno ale nechápu... Když ti tohle přijde odfláknuté a divné, jak se ti můžou líbit moje povídky? xDDD

15 Therine | E-mail | Web | 26. října 2010 v 16:44 | Reagovat

O megalodonovi jsem už něco slyšela,ale oproti informacím,které podáváš ty,to bylo fakt jen "něco".Viděla jsem na obrázku v životní velikosti jeho zub (v časopise Enigma-tuším) a první,co mě v tu chvíli napadlo bylo:"To není možný!"

16 Sinai ^^ | Web | 26. října 2010 v 20:29 | Reagovat
17 Sinai ^^ | Web | 26. října 2010 v 21:35 | Reagovat

Nemusíš tak ďakovať xD Nieje až taký krásny xDD

18 Sinai ^^ | Web | 26. října 2010 v 21:58 | Reagovat

Dúfam že sa páči xD

19 Skříteček2 | Web | 27. října 2010 v 11:30 | Reagovat

Přiznávám se, že jsem to četla pouze od "Vyhynul megalodon?" ale i to mi dalo dost zabrat...Myslím, že tam opravdu někde hluboko je..Brr! K těch velrybám-nejdříve jsem si taky myslela, že jejich "sonary" selhaly díky nějakým lidským blbostem, ale teď mi to přijde jako blbost, tak nevím...Jinak, vedeš na této stránce SBé? =) Ráda bych měla odkaz na tenhle tvůj úža blog v SBé, protože tohle odvětví vědy mne opravdu zajímá...

20 Jj | 1. listopadu 2010 v 20:57 | Reagovat

Býložravý žralok?co to kouřili? :D věichni žraloci jsou masožraví(i velrybí a obrovský,jen žerou spoustu malých korýšů)

BTW nejbližším žijícím příbuzným je podle všeho žralok Mako

21 Šílená bruneta P =) | Web | 6. listopadu 2010 v 19:48 | Reagovat

Páš skvělý článek. CV dospělosti bych chtěla dělatz paleontologii, a tohle do ní prakticky patří. vyhynulé zvíře... a stejně si myslím, že v těch hlubinách něco takového žije... =)

22 oouuoo | 15. prosince 2010 v 22:15 | Reagovat

[21]: já ti dám ze tam neco takovýho jeste zije!! :D i kdyz nas by mohl nechat bejt my jsme na nej moc malý :D

23 Dick | 22. ledna 2011 v 22:35 | Reagovat

no lidi nic vezlem ale pricinou globalniho oteplovani(tani ledovcu) za 100 000 let bude cela planeta podvodou a v ledovcích budou takoveto rybycky take zamrzle to mi vezte a oni budou zrat to co jim prijde pod nos..tak jako sme se jen nahodou vyvynuli z opic v lidi tak stejnou nahodou a nasi vynou zase vymreme(skuste se zamyslet nad tím ze nikde v celem vesmiru neni zivot ani tady na zemy..kcemu ten celej vesmir bude?) a jeste zavrete oci a predstavte si vesmir..a pomalu se priblizujte na jakoukoliv planetu az budete na ni..a neuvidite nikoho..jen prazdnej vesmir...to je des predstava co? ale me uz to trapit nebude:D

24 Dick | 22. ledna 2011 v 22:38 | Reagovat

jestli chcete jeste nejake psychologicke rady jak se zamyslet nad necim napiste mi na email dejwid45@seznam.cz...a polozte tam otazku nad cim by si se ctel(a) zamyslet.. verte mi uleví se vam a to hodne a najednou budete chtit vsechno vedet a budete patrat po celem intaku:D to mi taky verte.....je to prima pocit premyslet nad necim tak poetickym:)

25 karlos; | 23. února 2011 v 14:42 | Reagovat

achjoo a že já sem teda blbej ... megalodon je už pod vodou dobrou že to dobu , joo sou sice ty žraloci velicí ale nejsou to "megalodoni"
PS:ten článek je pěknej a moc se mi líbí ty obrázky :) chvála bohu že udělal někoho normálního

26 Moris | Web | 9. dubna 2011 v 9:39 | Reagovat

krásný článek, takly jsem psala o megalodonovi, zkopčila jsem od tebe ty výpovědi lidí, ale neboj dala jsem odkaz ;))

27 Moris | Web | 9. dubna 2011 v 9:40 | Reagovat

jho a ještě něco, já si myslim že to určitě někde v hlubinách oceánů žije..

28 Moris | Web | 9. dubna 2011 v 9:41 | Reagovat

a jdu si přečíst další články protože se mi tady hrozně líbí, a už jsem ticho ať ti tu nespamuju xD

29 roman 7 | E-mail | 28. května 2011 v 23:26 | Reagovat

megalodon eště žije vym to

30 šnupsl | E-mail | 7. června 2011 v 10:49 | Reagovat

megalodon jo tose neví jestli eksistuje nebo ne ale já na nej nevěřím toto jsou jasně viditelné FOTOMOTÁŽE a je to blbost

31 Jarda | 17. června 2011 v 12:20 | Reagovat

Ta část s těmi německými námořníky je pěkně pozměněná. Nemá to být ponorka, ale rychlý člun a v té době určitě nevyráběli čluny a ani ponorky z titanu. :)) Tady si můžete přečíst původní příběhy o megalodonovi.

http://cryptozoologie.xf.cz/5_more/vrazi.htm

32 Jarda | 17. června 2011 v 12:20 | Reagovat

Ta část s těmi německými námořníky je pěkně pozměněná. Nemá to být ponorka, ale rychlý člun a v té době určitě nevyráběli čluny a ani ponorky z titanu. :))

33 Jarda | 17. června 2011 v 12:23 | Reagovat

[30]:

No nevidím ani jedinej obrázek, který by se dal označit za fotomontáž. Jestli myslíš ty žraloky jak loví verlyby, tak to je očividně kresba a jestli myslíš toho žraloka na korbě auta, tak to je očividně jen model.

34 aduš | E-mail | 17. října 2011 v 14:27 | Reagovat

myslím že megalodon existuje

35 Irena | E-mail | 31. března 2012 v 22:24 | Reagovat

Při kterých pobřežích bychom mohli nejspíše nalézt zub megalodona? Nemohu toto info najít. díky

36 CorneliaWatson26 | E-mail | Web | 30. června 2012 v 9:19 | Reagovat

That is known that money makes us independent. But how to act if somebody doesn't have money? The only one way is to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> or college loan.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama