Červen 2010

Forehitra

24. června 2010 v 15:35 | Anna |  Kryptobotanika
Forehitra
je keř, který se vyskytuje na západní straně Madagaskaru. Roste pouze na suchých, těžce přístupných místech. Podle domorodců je tato rostlina schopna pozřít člověka, paradoxně má však také léčivé účinky.

Strašliví psi

24. června 2010 v 14:09 | Anna |  Kryptozoologie

Irranja

Zatím co v Evropě se místní legendy množily vlkodlaky, v tisíciletém časovém rozestupu se u protinožců zrodila prastará báje o Irranjovi - postrachu pouště.

Domorordí Aborigiové popisují Irranju jako vysokého muže, který se zprvu nijak neodlišuje od zbytku populace. Když se však krajem přežene písečná bouře, ulehne Irranja na zem a čeká pod nánosem písku, který na něj vmete vítr. Když se celá katastrofa přežena a zazpívá utcher bird ("shrike" - zpěvný pouštní dravec malého vzrůstu, latinsky "rhodophoneus cruentus"), rozvalí se hromada písku, pod níž leží "pohřeben" Irranja, a  ten se vydává dál, v podobě obrovitého rezivého psa, plenit vesnice.

Legenda vydržela dodnes a místní se jí velmi obávají. Je tedy možné, že za celou řadou pohřešovaných osob může stát dávný mýtus, děsivý Irraja? 


Autor obrázku: shadow-wolf

Pekelní psi z Anglie


Pekelní psi (též "Poslové ďábla"): Ačkoliv jsou tyto přízraky obecně řazeny do kategorie mýtické kryptozoologie, někteří lidé jsou v jejich existenci pevně přesvědčeni. Zřejmě k tomu mají pádný důvod, neboť staré svědectví se zdá být dosti pádným argumentem.
V srpnu roku 1577 došlo k hrozivému útokoku v kostele, při němž byl byli zabiti dva lidé a jeden těžce zraněn. Svědci popsali, že při bohoslužbě se náhle vynořil z boční lodi obrovitý černý pes, jemuž z tlamy šlehaly plameny, a zaútočil na věřící. Zpráva se brzy objevila v tisku a svědectví bylo zapsáno i do farní kroniky.

Přízrak se vyskytuje na různých místech Anglie již od počástků středověku. Na zajímavou skutečnost poukázali některé zdroje, podle nihž se pekelní psi zjevují pouze v jistých lokalitách, které mají specifickou symboliku smrti - např. hřbitovech, opuštěných polních cestách, staveništích, kde mohlo v minulosti dojít k úmrtí, aj.
Podle řady vědů jde o pouhý zjev či optický klam - většina veřejnosti si však klade tutéž otázku: je "klam" schopný zabíjet?

"Právě oči jsou tím prvním,co lze mě spatřit... Někteří svědci uvádějí, že ačkoliv je zvíře tak temně černé, ve tmně lze kolem něco rozpoznat, něco jako kouli nazelenalého svitu. Také z tlamy někdy pekelným psům místo jazyka šlehá plamen."
(Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti - Otmar Dvořák)

Irranja (zdroj obrázku)

Mngva

19. června 2010 v 12:54 | Anna |  Kryptozoologie
Mngva ("požírač lidí"): Jezero Tanganika, které se rozkládá na jihu afrického kontinentu, je se svou rozlouhou 34 000 km2 druhým největším v Africe. Kromě pestrého spektra ryb a řady vodního ptractva, sídlícího v okolí břehů, zde žijí také hroši a krokodýli. Chybí však jeden podstatný článek potravního řetězce; lev.
Podle domorodců byl tento typický pretátor vytlačen jiným konkurentem - šelmou, kterou se svou silou nevyrovná ani pověstný "král zvířat".

Tajemné zvíře obývá široké okolí jezera, které ohraničuje klenutý horský masiv. Vyskytuje se zde také řada zátočin. Šelma se tak úspěšně skrývá před zraky veřejnosti a jen tu a tam na sebe upne všeobecnou pozornost.
Útoky přicházejí nepravidelně po sobě. Tento živočich žije solidárně či v párech, je však daleko silnější než jiní afričtí drvaci. Dle domorordců je mngva "dravá jako tři lvi". Není tedy divu, že když v roce 1922 došlo k brutálnímu ataku, zabila při něm místního policistu.  Podle zprávy oblastního správce Tanzanie, kapitána Williama Hichense, měla událost následující průběh: po příchodu svých kolegů již muž nejevil známky života, na jeho těle byly rozeznatelné příznaky napadení lvem a v hrsti mu uvízl chomáč šedých chlupů. V zápětí byl zaznamenán stejný útok s tímtéž průběhem (druhá oběť svírala také chomáč srsti). Roku 1937 došlo k poslednímu napadení dalšího muže, tentokrát však nebylo smrtelné.
Místní domorodci posali aktéra útoku jako mngvu; šedě zbarvené zvíře o velikosti osla. Tělesná konstituce je o poznání robustnější než u lva či leoparda a zcela zchází ocas a hříva.
Kapitán Hinches si vyslechl řadu písní a legend, které o ní vyprávěly - podle domorodého folklóru se zvíře nebojí ohně a je neskutečně dravé.


Odborníci identifikovali šedivou srst, kterou v ruce svíraly údajné oběti mngvy, skutečně jako kožešinu šelmy. Nalezené stopy, posouzené lovci šelem, prý patřily zvířeti o velikých rozměrech. To vše nasvědčuje existenci tajemné šelmy... Ale o jaké zvíře by se mohlo jednat? Zbytková populace lva jeskynního přežívala v Asii ještě ve 3. století n.l.. Tento tvor blízce připomínal lva, byl však podstatně větší. Stejně jako mngva neměl hřívu.
Vyskytoval se taktéž v horských oblastech. Podobnost je na první pohled patrná.

Obraz jeskynního lva od německého výtvarníka Heinricha Hardera.

Skuteční Hitchcockovi "Ptáci"

11. června 2010 v 17:07 | Anna |  Kryptozoologie
Hitchcockovi ptáci: britský režisér Alfred Hitchcock, který patří mezi nejvlivnější postavy filmové scény, za svůj život natočil bezpočet horrorů, včetně svého nejznámějšího díla "Ptáci". Navzdory diváckému úspěchu se stal tento snímek předmětem ostré kritiky - záběry jsou prý sice nabité napětím, ale zcela postrádají reálnost.

O naprostém opaku se však přesvědčilo několik německých farmářů. Podle svědectví se na jejich stáda opakovaně snášejí černá hejna obrovských havranů, která bezhlavě útočí na vše živé. Během několikaminutového aktu zahubí desítky ovcí. "Vypadalo to jako v hororu. Bílé sněhové pláně a najednou černé hejno letící do mého stáda. Během chviličky se bezchybná zmrzlá plocha zalila červenou krví," vysvětlil třiačtyřicetiletý Jürgen Fritz, svědek podivného náletu.
Havrani loví převážně hmyz, v exstrémních případech však napadnou malé savce o velikosti veverky. Útoky na dobytek dosud nebyly zdokumentávány.
Ke krvavému angriffu, jehož dějištěm bylo jižní Německo, mohlo dojít ze dvou důvodů:
a) akutního nedostatku potravy, který havrany trápil během dlouhé zimy,
b) čistě z rozmaru.
Ornitologové zvažují obě alternativy, svou roli však mohou hrát i zároveň.


Alfred Hitchcock a "neškodný" havran. Foto: oficiální zdroj

Policista Dietmar Ernst, který je denně nucen řešit desítky podobných svědectví, uvedl, že "jde o téměř každodenní záležitost. Útočí zejména havrani, živící se na smetištích. Nyní se ke zbytkům nedostanou a hledají náhradní možnost. Nejčastěji ptáci útočí na oči a čumák či nohy. Ztrýzněné a zmatené zvíře na zemi už snadno dorazí."
Havran obecně symbolizuje zkázu a přícházející smrt.

Nevysvětlitelné scény nápadně připomínají okamžiky z Hitchcockova horroru. A dokonce ani zde se namají lidé před aktéry útoků jak chránit. "Nemohl jsem udělat vůbec nic. Nesmím útočící havrany ani zastřelit. Jsou zákonem chráněni," svěřil se tisku Fritz. Havrani mu údajně zabili zvířata v hodnotě dvou tisíc dolarů (v přepočtu cca 60 tisíc Kč). Zbylích 500 ovcí nemá jak uchránit.

Budou tedy kritici nuceni svůj názor přehodnotit?


Bejrútský drak

2. června 2010 v 15:06 | Anna |  Kryptozoologie
Bejrútský drak: po předměstí Bejrútu, městě v asijském Libanonu, se údajně toulá drak. Upozorňují na to desítky očitých svědectví.
Místní lidé popísují zvíře jako obrovitého šupinatého ještěra. V ulicích města prý loví kočky (ojediněle také psy), podařilo se mu však zadávit i koně. Člověku bývá neškodný a často vyhledává vodní plochy (například bazány), kde tráví čas plaváním.

Někteří svědkové upozorňují na podobnost "draka" s komodským varanem. Ten loví svace jako kozy nebo divoká prasata, v krajním případě je schopen zabít i člověka. Stejně jako Bejrútský drak je vynikajícím plavcem.
Ačkoli je u této myšlenky zavádějící fakt, že se jedná o endemita, nabízí se možnost jiného druhu. Pokud by se spekulace potvrdila, mohly by se závratně změnit početní čísla varaní populace. Těch na celém světě přežívá už jen 500 jedinců.
Mnohem pravděpodobnější je ale třetí teorie; podle ní se jedná o uprchlého mazlíčka jistého místního chovatele. Němec měl podle informačních serverů ve městě chovat několik těchto zvířat; po tom, co jedno z nich dospělo, jej však volně vypustil do okolí.

Bejrútské úřady nemají prostředky k šetrnému odchytu, proto žádají o pomoc mezinárodní ochranářské organizace.
Burrunjor
Megalania prisca, pravěký druh varana. Zdroj obrázku

Související odkazy:

Mungún Galli - (poloostrov York)
Au Angi Angi - (Austrálie, Oceánie)
Burrunjor - (Austrálie, Oceánie)
Varanus bitatawa - (ostrov Borneo)